تحقیق تعریف انسان

تحقیق تعریف انسان


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۲۷ صفحه مقدمه:درباره خلقت ” آدم ” و ” انسان ” ،از زمانهای قدیم تا امروز ،عقاید و نظریات مختلفی ابراز شده است که از جمله آنها دو اعتقاد زیر می باشد :عقیده به این که اواین فرد مخلوق از نوع انسان،پدرمان ” آدم ” است که خداونداو را از خاک آفرید.سپس از روح خود در آن دمید تا به صورت بشری راست قامت و انسانی کامل ، تمام،دارای اختیار و……بنا بر این اعتقاد، جهان گیاهان و جانداران جهانی است ساکن ،راکد.{تکامل در قرآن/نوشته علی مشکینی/ترجمه ق.حسین نژاد/ص۹و۱۰}۲-اعتقاد به این که نوع انسان اگر نتوان گفت میلیون ها سال ،لا اقل هزاران سال پیش از خلقت آدم و حوا وجود داشته است.طرفداران این نظریه می گویند که انسان نخستین –قطع نظر از آدم –به صورت مستقل ودر شکلو ظاهر امروز و از طریق اعجاز،آفرینش تاگهان و ماورائی و با نقض قوانین طبیعی به وجود نیامده است،بلکه از نوع دیگری که دارای شکل، قیافه،نمود ها،و خصوصیات روحی شبیه او می باشد تحول و تکامل یافته است.{تکامل در قرآن/نوشته علی مشکینی/ترجمه ق.حسین نژاد/ص۱۱}ماهیت انسان۱-نظریه روحییونبر اساس این نظریه انسان یک حق …

کتاب ، جزوه

تعریف انسان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.