تحقیق درباره آزمایش فنرها

تحقیق درباره آزمایش فنرها


قالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:۴ بخشی از متن عنوان آزمایش : آزمایش فنرها هدف آزمایش : محاسبه ضریب ثابت فنر آزمایش : گیره ، پایه ، انواع فنر ، انواع وزنه ، ترازو و یا نیرو سنج ، خط کش شرح آزمایش : برای محاسبه ضریب ثابت یک فنر باید بتوانیم رابطه ای داشته باشیم که با استفاده از آن رابطه اندازه گیری هایی که داشته ایم مقدار ثابت فنر را بدست آوریم به این منظور اگر فنری به طول L مطابق شکل از گیره و پایه ای آویزان شود و سپس به انتهای فنر وزنه ای به جرم M وصل کنیم در این صورت طول فنر افزایش می یابد و به قرار می رسد . سپس فنر به حالت تعادل می رسد در این حالت تعادل می توان گفت : نیروی وزن وزنه با نیروی کشسانی فنر «نیروی باز دارنده» برابر است که نیروی کشسانی فنر از قانون هوک (FsKx) بدست می آید سپس می توان نوشت : کشسانی فنر در این رابطه K ضریب ثابت فنر بوده و یکای آن نیوتن بر فنر است و M جرم جسم بوده و یکای آن Kg است و g شتاب گرانشی زمین بوده و یکای آن بوده و x جابجایی طول فنر و یکای آن متر است . …

فنی و مهندسی

فنر,سنج

Tagged on:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.