تحقیق درباره ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

تحقیق درباره ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع


قالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:۱۱ بخشی از متن ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع   1-1- ارائه تقاضانامه مالک یا وکیل قانونی با درج مورد درخواست ۱-۲ -درصورتیکه تقاضا از طرف شرکت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شرکت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است ۱-۳ – ارائه یک سری فتوکپی از تمامی اوراق سند مالکیت که در قسمت تشکیل پرونده برابر اصل خواهد شد ۱-۴ – ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالک یا مالکین ۱-۵ – اصل‌سند مالکیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشکیل پرونده ارائه خواهد شد ۱-۶ – درصورت مراجعه وکیل قانونی مالک یا مالکین تسلیم اصل وکالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشکیل پرونده ضرورت دارد ۱-۷ – ارائه برگ مفاصا حساب نوسازی در زمان تشکیل پرونده ۱-۸ – درصورت فوت مالک ، گواهی انحصار وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وکالت نامه رسمی متقاضی از کلیه ورثه ضروری است ضمناً در مورد ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه‌ها باید ارائه گردد . ۱-۹ – درصورتیک …

علوم انسانی

شرکت,پروانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.