تحقیق درباره گزارش بازدید از کارخانه لبنیات پاک پی

تحقیق درباره گزارش بازدید از کارخانه لبنیات پاک پی

تحقیق درباره گزارش بازدید از کارخانه لبنیات پاک پی


  فایل گزارش بازدید از کارخانه پاک پی بصورت word و ۵۶ صفحه  فصل اول  1 معرفی محل بازدید  1 تاریخچه شرکت : ۱ فصل دوم  4 معرفی مواد اولیه و نوع محصولات و یا خدمات   4 فرآیند فرآورده های لبنی : ۴ میزان تولید شیر در جهان  4 شیر وترکیبات آن  5 خواص ظاهری شیر : ۵ سالم سازی شیرPastiurisation  6 روشهای پاستوریزاسیون شیر  6 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده فراورده های شیری پروبیوتیک   8 تعاریف و اصطلاحات   8 فصل سوم  13 تشریح روند کارو فرایند تولید یا ارایه خدمات   13 خامه  13 خواص فیزیکی و شیمیایی خامه  13 انواع خامه  13 نوع دیگری از دسته بندی خامه  14 انواع طعم دهنده ها ۱۵ مصارف خامه  15 فرآیند تولید خامه  16 روش صنعتی: استفاده از دستگاه سانتریفوژ  16 پودر چربی شیر  18 عمل آوری استارتر برای ماست   21 عملکردهای استارتر  26 فاکتورهای مؤثر در عملکرد استارترها ۲۷ …

تحقیق درباره گزارش بازدید از کارخانه لبنیات پاک پی


  فایل گزارش بازدید از کارخانه پاک پی بصورت word و ۵۶ صفحه  فصل اول  1 معرفی محل بازدید  1 تاریخچه شرکت : ۱ فصل دوم  4 معرفی مواد اولیه و نوع محصولات و یا خدمات   4 فرآیند فرآورده های لبنی : ۴ میزان تولید شیر در جهان  4 شیر وترکیبات آن  5 خواص ظاهری شیر : ۵ سالم سازی شیرPastiurisation  6 روشهای پاستوریزاسیون شیر  6 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده فراورده های شیری پروبیوتیک   8 تعاریف و اصطلاحات   8 فصل سوم  13 تشریح روند کارو فرایند تولید یا ارایه خدمات   13 خامه  13 خواص فیزیکی و شیمیایی خامه  13 انواع خامه  13 نوع دیگری از دسته بندی خامه  14 انواع طعم دهنده ها ۱۵ مصارف خامه  15 فرآیند تولید خامه  16 روش صنعتی: استفاده از دستگاه سانتریفوژ  16 پودر چربی شیر  18 عمل آوری استارتر برای ماست   21 عملکردهای استارتر  26 فاکتورهای مؤثر در عملکرد استارترها ۲۷ …

تحقیق درباره گزارش بازدید از کارخانه لبنیات پاک پی


  فایل گزارش بازدید از کارخانه پاک پی بصورت word و ۵۶ صفحه  فصل اول  1 معرفی محل بازدید  1 تاریخچه شرکت : ۱ فصل دوم  4 معرفی مواد اولیه و نوع محصولات و یا خدمات   4 فرآیند فرآورده های لبنی : ۴ میزان تولید شیر در جهان  4 شیر وترکیبات آن  5 خواص ظاهری شیر : ۵ سالم سازی شیرPastiurisation  6 روشهای پاستوریزاسیون شیر  6 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده فراورده های شیری پروبیوتیک   8 تعاریف و اصطلاحات   8 فصل سوم  13 تشریح روند کارو فرایند تولید یا ارایه خدمات   13 خامه  13 خواص فیزیکی و شیمیایی خامه  13 انواع خامه  13 نوع دیگری از دسته بندی خامه  14 انواع طعم دهنده ها ۱۵ مصارف خامه  15 فرآیند تولید خامه  16 روش صنعتی: استفاده از دستگاه سانتریفوژ  16 پودر چربی شیر  18 عمل آوری استارتر برای ماست   21 عملکردهای استارتر  26 فاکتورهای مؤثر در عملکرد استارترها ۲۷ …

فنی و مهندسی

بازدید پاک پی,کارخانه پاک پیریالتحقیق پاک پی,کارخانه شیر پاک پی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.