تحقیق در مورد اثر خازنی دیود(صword14)

تحقیق در مورد اثر خازنی دیود(صword14)

تحقیق در مورد اثر خازنی دیود(صword14)

تحقیق در مورد اثر خازنی دیود(صword14)

مقدمه: دیود یک قطعه‌الکترونیکی است که ‌از به هم چسباندن دو نوع ماده n و p (هر دو از یک جنس ،سیلیسیم یا ژرمانیم) ساخته می‌شود. چون دیود یک قطعه دو پایانه ‌است، اعمال ولتاژدر دو سر پایانه‌هایش سه حالت را پیش می‌آورد.دیود بی بایاس یا بدون تغذیه کهولتاژ دو سر دیود برابر صفر است و جریان خالص بار در هر جهت برابر صفراست.بایاس مستقیم یا تغذیه مستقیم که ولتاژ دو سر دیود بزرگتر از صفر است که‌الکترونها را در ماده n و حفره‌ها را در ماده p…

فیزیک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.