تحقیق در مورد استان فارس

تحقیق در مورد استان فارس


۲۲ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق بخش میمند: میمند یکی از بخشهای شهرستان فیروزآباد می باشد که روستاهای زیادی را تحت پوشش دارد و به سی و پنج روستا می رسد روستای پرزیتون نیز یکی از روستاهای واقع در این بخش است که به بررسی آن می پردازیم. روستای پرزیتون مرز سیاسی و وجه تسمیه نام آن: این مرز سیاسی در ناحیه شمال و جنوب با خط الراس ارتفاعات سفیدار و کوه ثور منطبق گردیده است در ناحیه غرب مرز حوزه نفوذ شهر میمند باعث محدود شدن حوزه نفوذ روستایی پرزیتون گردیده است. در نزدیکی این روستا دو درخت زیتون وجود دارد و چون این روستا در کنار آن بر پا شده به نام پرزیتون یعنی( در کنار زیتون) نام گرفته است.     بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات در حوزه نفوذ روستای پرزیتون: در این قسمت به بررسی پراکندگی و عملکرد خدمات آموزشی، درمانی، تاسیسات، زیربنایی، نظامی ، انتظامی، خدمات معین ، بهداشت در سطح حوزه نفوذ خواهیم پرداخت. خدمات آموزشی: بر طبق جدول شماره ۱ خدمات آموزشی در سطح حوزه نفوذ به این قرار می باشد- تمام ر …


۲۲ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق بخش میمند: میمند یکی از بخشهای شهرستان فیروزآباد می باشد که روستاهای زیادی را تحت پوشش دارد و به سی و پنج روستا می رسد روستای پرزیتون نیز یکی از روستاهای واقع در این بخش است که به بررسی آن می پردازیم. روستای پرزیتون مرز سیاسی و وجه تسمیه نام آن: این مرز سیاسی در ناحیه شمال و جنوب با خط الراس ارتفاعات سفیدار و کوه ثور منطبق گردیده است در ناحیه غرب مرز حوزه نفوذ شهر میمند باعث محدود شدن حوزه نفوذ روستایی پرزیتون گردیده است. در نزدیکی این روستا دو درخت زیتون وجود دارد و چون این روستا در کنار آن بر پا شده به نام پرزیتون یعنی( در کنار زیتون) نام گرفته است.     بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات در حوزه نفوذ روستای پرزیتون: در این قسمت به بررسی پراکندگی و عملکرد خدمات آموزشی، درمانی، تاسیسات، زیربنایی، نظامی ، انتظامی، خدمات معین ، بهداشت در سطح حوزه نفوذ خواهیم پرداخت. خدمات آموزشی: بر طبق جدول شماره ۱ خدمات آموزشی در سطح حوزه نفوذ به این قرار می باشد- تمام ر …


۲۲ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق بخش میمند: میمند یکی از بخشهای شهرستان فیروزآباد می باشد که روستاهای زیادی را تحت پوشش دارد و به سی و پنج روستا می رسد روستای پرزیتون نیز یکی از روستاهای واقع در این بخش است که به بررسی آن می پردازیم. روستای پرزیتون مرز سیاسی و وجه تسمیه نام آن: این مرز سیاسی در ناحیه شمال و جنوب با خط الراس ارتفاعات سفیدار و کوه ثور منطبق گردیده است در ناحیه غرب مرز حوزه نفوذ شهر میمند باعث محدود شدن حوزه نفوذ روستایی پرزیتون گردیده است. در نزدیکی این روستا دو درخت زیتون وجود دارد و چون این روستا در کنار آن بر پا شده به نام پرزیتون یعنی( در کنار زیتون) نام گرفته است.     بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات در حوزه نفوذ روستای پرزیتون: در این قسمت به بررسی پراکندگی و عملکرد خدمات آموزشی، درمانی، تاسیسات، زیربنایی، نظامی ، انتظامی، خدمات معین ، بهداشت در سطح حوزه نفوذ خواهیم پرداخت. خدمات آموزشی: بر طبق جدول شماره ۱ خدمات آموزشی در سطح حوزه نفوذ به این قرار می باشد- تمام ر …

علوم انسانی

filesell, تحقیق , مقاله, فروشگاه فایل, فایل سل,استان فارس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.