تحقیق در مورد بنیاد گرایی اسلامی(صword250)

تحقیق در مورد بنیاد گرایی اسلامی(صword250)

تحقیق در مورد بنیاد گرایی اسلامی(صword250)

تحقیق در مورد بنیاد گرایی اسلامی(صword250)

قسمتی از متن:
بنیادگرایی اسلامی نهضتی برخاسته از درون جوامع اسلامی و پاسخی دینی به بحرانها و آشفتگی های اجتماعی و سیاسی جوامع مسلمان بود . این جریان با پی بردن به فساد و بی عدالتی در جوامع اسلامی همواره در صدد اصلاح این جوامع بوده است وبا ارائه پیشنهادی مبتنی بر تمسک و بازگشت مجدد به اصول و مبانی اسلام در صدد بود راه درمان نابسامانیها و عقب ماندگی را در درون مذهب پیدا کند .
بنیادگرایی اسلامی با ویژگی ها و اهداف فوق همواره در طول تاریخ اسلام…

الاهیات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.