تحقیق در مورد نماتدهای گره ریشه

تحقیق در مورد نماتدهای گره ریشه


۱۶ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق پاتولوژی گیاه نماتد گره ریشه گره ریشه در زمانی که در یک گلخانه در انگشتان در سال ۱۸۵۵ دیده شد، مورد توجه قرار گرفت. از آن به بعد، باعث نگرانی بیشتر جهان شد. این گره ریشه بر بیشتر از ۲۰۰۰ گونه‌ی گیاهی که شامل محصولات مهم اقتصادی ، حبوبات و دانه‌های کوچک، میوه‌ها، سبزیجات، محصولات مزرعه‌ای، محصولات گلخانه‌ای و علف‌های چمنی می‌شود، تاثیر گذاشت. نماتدهای گره ریشه‌ای از نظر توزیع، جهانی می‌باشند و به طور وسیع در ایالات متحده‌ی آمریکا رخ می‌دهد. علائم  گره ریشه، به خاطر تاول‌ها و ورم‌ها ایجاد شده روی ریشه و قسمت‌های زیرزمینی ساقه خیلی متمایز می‌باشد. این تغییر شکل‌ها عموماً به طور کامل محصولات جهت فروش را از بین می‌برد. اگر گیاهان در اوایل عمرشان آلوده بشوند، رشدشان متوقف خواهد شد و نسبت به تشن خشکی در معرض خطر بیشتری می‌باشند و علائم خاکی از کمبود مواد غذایی را نشان می‌دهند …


۱۶ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق پاتولوژی گیاه نماتد گره ریشه گره ریشه در زمانی که در یک گلخانه در انگشتان در سال ۱۸۵۵ دیده شد، مورد توجه قرار گرفت. از آن به بعد، باعث نگرانی بیشتر جهان شد. این گره ریشه بر بیشتر از ۲۰۰۰ گونه‌ی گیاهی که شامل محصولات مهم اقتصادی ، حبوبات و دانه‌های کوچک، میوه‌ها، سبزیجات، محصولات مزرعه‌ای، محصولات گلخانه‌ای و علف‌های چمنی می‌شود، تاثیر گذاشت. نماتدهای گره ریشه‌ای از نظر توزیع، جهانی می‌باشند و به طور وسیع در ایالات متحده‌ی آمریکا رخ می‌دهد. علائم  گره ریشه، به خاطر تاول‌ها و ورم‌ها ایجاد شده روی ریشه و قسمت‌های زیرزمینی ساقه خیلی متمایز می‌باشد. این تغییر شکل‌ها عموماً به طور کامل محصولات جهت فروش را از بین می‌برد. اگر گیاهان در اوایل عمرشان آلوده بشوند، رشدشان متوقف خواهد شد و نسبت به تشن خشکی در معرض خطر بیشتری می‌باشند و علائم خاکی از کمبود مواد غذایی را نشان می‌دهند …


۱۶ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق پاتولوژی گیاه نماتد گره ریشه گره ریشه در زمانی که در یک گلخانه در انگشتان در سال ۱۸۵۵ دیده شد، مورد توجه قرار گرفت. از آن به بعد، باعث نگرانی بیشتر جهان شد. این گره ریشه بر بیشتر از ۲۰۰۰ گونه‌ی گیاهی که شامل محصولات مهم اقتصادی ، حبوبات و دانه‌های کوچک، میوه‌ها، سبزیجات، محصولات مزرعه‌ای، محصولات گلخانه‌ای و علف‌های چمنی می‌شود، تاثیر گذاشت. نماتدهای گره ریشه‌ای از نظر توزیع، جهانی می‌باشند و به طور وسیع در ایالات متحده‌ی آمریکا رخ می‌دهد. علائم  گره ریشه، به خاطر تاول‌ها و ورم‌ها ایجاد شده روی ریشه و قسمت‌های زیرزمینی ساقه خیلی متمایز می‌باشد. این تغییر شکل‌ها عموماً به طور کامل محصولات جهت فروش را از بین می‌برد. اگر گیاهان در اوایل عمرشان آلوده بشوند، رشدشان متوقف خواهد شد و نسبت به تشن خشکی در معرض خطر بیشتری می‌باشند و علائم خاکی از کمبود مواد غذایی را نشان می‌دهند …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله, دانلود تحقیق, فایل, فایل سل,گره ریشه, نماتدها, کدو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.