تحقیق پارافینهای کلردار پروژه

تحقیق پارافینهای کلردار پروژه


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۶۳ صفحه مقدمـهپارافین های کلره در واقع ترکیبی از هیدروکربن های کلره هستند و از لحاظ فیزیکی می توان گفت که محصولاتی هتروژن هستند. پارافین های کلره دارای خواص فیزیکی و شیمیایی مفیدی هستند آنها را از لحاظ صنعتی پراهمیت می سازند از آن جمله می توان به خاصیت چسبندگی خوب آنها، اشتعال ناپذیری، حفظ خواص، امتزاج پذیری بالا با مواد پلاستیکی کننده و خواص مفید دیگر اشاره کرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تولید آزمایشگاهی و طراحی نیمه صنعتی پارافین های کلردار است. برای تولید پارافین کلردار شده فرایندهای گوناگونی مطرح می شود که فرایندهای ابتدایی فرایندهای غیر مداوم بود که به مرور زمان این فرایندها به فرایندهای مداوم توسعه پیدا کرد. در این تحقیق لیستی از شرایط و انواع فرایندها ارائه شده است. در ادامه تئوری واکنش کلریناسیون پارافینها، جداسازی HCL از CL2 و راکتورهای فتوشیمیایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. در مرحله بعدی تولید این پارافین ها، دستگاه های آزمایشی، روش کار و ویژگی های مواد اولیه و محصولات و هم چنین روشهای آزمون محصولات تولیدی ارائه شده است. فصـل اول۱-۱:سا …

کتاب ، جزوه

پارافینهای کلردار پروژه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.