تحقیق پرش هیدرو لیکی (Hydraulic Jump)

تحقیق پرش هیدرو لیکی (Hydraulic Jump)


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۹ صفحه آزمایشگاه مکانیک سیالاتعنوان آزمایش : پرش هیدرو لیکی (Hydraulic Jump)بررسی نظری مسئله ( تئوری مسئله)به طوری که می دانیم جریان در کانال های روباز می تواند مادون بحرانی و یا فوق بحرانی باشد. در جریان مادون بحرانی ، آشفتگی های ناشی از تغییر شیب بستر یا تغییر مقطع عرضی جریان ممکن است به بالا دست یا به پایین دست حرکت کنند و نتیجه آن تنظیم هموار جریان است. وقتی جریان در یک مقطع فوق بحرانی است ، و شرایط پایین دست ایجاب می کند که جریان به مادون بحرانی تبدیل شود ، این نیاز به تغییر نمی تواند به بالادست منتقل شود. از این رو تغییر تدریجی با گذر هموار در نقطه بحرانی امکان پذیر نیست. گذر از جریان فوق بحرانی به مادون بحرانی از طریق پرش هیدرولیکی به طور ناگهانی روی می دهد. تغییر ناگهانی عمق ، افت انرﮊی مکانیکی قابل توجهی را بر اثر آمیختگی متلاطم به وجود می آورد. جنبه های کلی پرش هیدرولیکی در شکل زیر نشان داده شده است.با توجه به شکل برای نقطه ١ داریم:عبارت سمت راست را انرﮊی مخصوص کانال در نقطه ١ می نامند و آن را با نمایش می دهند.برای هر نقطه دیگری از کانال …

کتاب ، جزوه

پرش هیدرو لیکی (Hydraulic Jump)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.