تحلیل سازه ۲

تحلیل سازه ۲

تحلیل سازه 2

تحلیل سازه ۲

برای تحلیل سازه‌های نامعین، روش شیب ـ افت و روش های دیگر نیاز است. باید تعداد درجات آزادی در یک سازه تعیین گردد. تعداد مجهولات در این سازه های نامعین همان تعداد درجات آزادی است.
درجات آزادی:
دورانی :به تعداد های مستقل سازه تعداد درجات آزاد دورانی
انتقالی : به تعداد های مستقل سازه تعدا درجات آزادی انتقالی
در بدست آوردن درجات آزادی دورانی و انتقالی نیاز است گره‌ها در یک سازه تعیین گردد.
گره: به نقاطی اطلاق می‌شود که محل طلاقی دو عضو…

روان شناسی

تحلیل سازه ۲,روانشناسی_معماری,تحقیق,مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.