تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها


فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در ۷۹ اسلاید به صورت متنی همراه با نمودار و عکس و جدول میباشد. فهرست مطالب فایل دانلودی: تحلیل پوششی داده ها چیست؟ معرفی مدل های کارایی (مدل BCC / مدل CCR /مدل وزن مشترک و حل آن با استفاده از برنامه ریزی آرمانی) کاربرد مدل های کارایی  رتبه بندی تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کارایی هزینه، درآمد کاربرد کارایی هزینه، درآمد …

تحلیل پوششی داده ها


فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در ۷۹ اسلاید به صورت متنی همراه با نمودار و عکس و جدول میباشد. فهرست مطالب فایل دانلودی: تحلیل پوششی داده ها چیست؟ معرفی مدل های کارایی (مدل BCC / مدل CCR /مدل وزن مشترک و حل آن با استفاده از برنامه ریزی آرمانی) کاربرد مدل های کارایی  رتبه بندی تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کارایی هزینه، درآمد کاربرد کارایی هزینه، درآمد …

تحلیل پوششی داده ها


فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در ۷۹ اسلاید به صورت متنی همراه با نمودار و عکس و جدول میباشد. فهرست مطالب فایل دانلودی: تحلیل پوششی داده ها چیست؟ معرفی مدل های کارایی (مدل BCC / مدل CCR /مدل وزن مشترک و حل آن با استفاده از برنامه ریزی آرمانی) کاربرد مدل های کارایی  رتبه بندی تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کارایی هزینه، درآمد کاربرد کارایی هزینه، درآمد …

علوم انسانی

تحلیل پوششی داده ها, اطلاعات حاصل ازتحلیل پوششی داده ها ,مدل CCR , مدل BCC ,رتبه بندی واحدهای کارا ,تخصیص منابع ,هدف مدیران ,کارایی هزینه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.