تذهیب و نگارگری

تذهیب و نگارگری

تذهیب و نگارگری

تذهیب و نگارگری

تذهیب:
تذهیب چنانکه گفته اند از لغت عربی “ذهب “ یعنی طلا مشتق شدهاست و عبارتست از طرح و ترسیم و تنظیم ظریف و چشم نواز نقوش و نگاره های گیاهی و هندسی در هم تنیده و پیچان که با چرخشهای تند و کند و گردشهای موزون و مرتب و خطوط سیال و روان نقش شده باشند .
فرهنگ معین ذیل کلمه “ تذهیب “ چنین نگاشته شده است :
“ زر گرفتن – زر اندود کردن – زر کاری – طلا کاری “. در کتاب واژه نامه مصور هنرهای تجسمی برابر با لغت تذهیب آمده است :
:”…

صنایع

تذهیب و نگارگری,تحقیق,مقاله,صنایع دستی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.