ترجمه مقاله تامین و نظارت پویای منابع مبتنی بر چند عامل در زیرساخت های سیستم های محاسبات ابری

ترجمه مقاله تامین و نظارت پویای منابع مبتنی بر چند عامل در زیرساخت های سیستم های محاسبات ابری


ین مقاله ترجمه مقاله انگلیسی Multi-agent based dynamic resource provisioning and monitoring for cloud computing systems infrastructure می باشد ./   سال انتشار : ۲۰۱۵/ انتشارات : Springer/ تعداد صفحات مقاله انگلیسی :۱۴/ تعداد صفحات فایل ترجمه : ۳۲/ فرمت فایل ترجمه : Word /   مقاله اصلی را به زبان انگلیسی می توانید رایگان ازاینجا  دریافت فرمایید /     چکیده محاسبات ابری یک بستر اشتراکی از منابع و خدمات با مدل های مختلف  از طریق اینترنت  به مشتریان ارائه میکند. این کار از ظریق یک فرم پویا قابل شارژ و پرداخت برای هر استفاده صورت می گیرد. مسأله اصلی ما در این مقاله این است که عمل فراهم کردن منابع را با کوتاه کردن زمان تکمیل وظایف مشتری ها و کم کردن هزینه های مربوط به آن بهینه سازی کنیم.این مطالعه سیستم فراهم آوری و مانیتورینگ منابع پویا   (DRPM) را ارائه میدهد. یک سیستم چند عامله برای مدیریت منابع ارائه دهنده ابر با در نظر گرفتن کیفیت خدمات مشتریان مطابق با توافقنامه سطح خدمات (SLA). علاوه بر این، DRPM شامل یک الگوریتم ا …


ین مقاله ترجمه مقاله انگلیسی Multi-agent based dynamic resource provisioning and monitoring for cloud computing systems infrastructure می باشد ./   سال انتشار : ۲۰۱۵/ انتشارات : Springer/ تعداد صفحات مقاله انگلیسی :۱۴/ تعداد صفحات فایل ترجمه : ۳۲/ فرمت فایل ترجمه : Word /   مقاله اصلی را به زبان انگلیسی می توانید رایگان ازاینجا  دریافت فرمایید /     چکیده محاسبات ابری یک بستر اشتراکی از منابع و خدمات با مدل های مختلف  از طریق اینترنت  به مشتریان ارائه میکند. این کار از ظریق یک فرم پویا قابل شارژ و پرداخت برای هر استفاده صورت می گیرد. مسأله اصلی ما در این مقاله این است که عمل فراهم کردن منابع را با کوتاه کردن زمان تکمیل وظایف مشتری ها و کم کردن هزینه های مربوط به آن بهینه سازی کنیم.این مطالعه سیستم فراهم آوری و مانیتورینگ منابع پویا   (DRPM) را ارائه میدهد. یک سیستم چند عامله برای مدیریت منابع ارائه دهنده ابر با در نظر گرفتن کیفیت خدمات مشتریان مطابق با توافقنامه سطح خدمات (SLA). علاوه بر این، DRPM شامل یک الگوریتم ا …


ین مقاله ترجمه مقاله انگلیسی Multi-agent based dynamic resource provisioning and monitoring for cloud computing systems infrastructure می باشد ./   سال انتشار : ۲۰۱۵/ انتشارات : Springer/ تعداد صفحات مقاله انگلیسی :۱۴/ تعداد صفحات فایل ترجمه : ۳۲/ فرمت فایل ترجمه : Word /   مقاله اصلی را به زبان انگلیسی می توانید رایگان ازاینجا  دریافت فرمایید /     چکیده محاسبات ابری یک بستر اشتراکی از منابع و خدمات با مدل های مختلف  از طریق اینترنت  به مشتریان ارائه میکند. این کار از ظریق یک فرم پویا قابل شارژ و پرداخت برای هر استفاده صورت می گیرد. مسأله اصلی ما در این مقاله این است که عمل فراهم کردن منابع را با کوتاه کردن زمان تکمیل وظایف مشتری ها و کم کردن هزینه های مربوط به آن بهینه سازی کنیم.این مطالعه سیستم فراهم آوری و مانیتورینگ منابع پویا   (DRPM) را ارائه میدهد. یک سیستم چند عامله برای مدیریت منابع ارائه دهنده ابر با در نظر گرفتن کیفیت خدمات مشتریان مطابق با توافقنامه سطح خدمات (SLA). علاوه بر این، DRPM شامل یک الگوریتم ا …

فنی و مهندسی

محاسبات ابر , رایانش ابری , سیستم چند عامل , تهیه منابع , تجزیه و تحلیل رگرسیون

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.