ترجمه کتاب « تأثیر رسانه » اثر سارا فینگر و میشل مواتی…

ترجمه کتاب « تأثیر رسانه » اثر سارا فینگر و میشل مواتی…

ترجمه کتاب « تأثیر رسانه » اثر سارا فینگر و میشل مواتی...

ترجمه کتاب « تأثیر رسانه » اثر سارا فینگر و میشل مواتی…

  فهرست
 مقدمه
v افکار مفهوم نسبی
الف) رسانه ها و تولیدات عمومی
۱) افکار عمومی دیگر وجود ندارد
۲) فریب مناظره ها
۳) اطلاع رسانی مبهم
۴) جریان اخبار
ب) اخبار دستکاری شده
۱) پایان تحقیق و بررسی
۲) سرمقاله نویسی
۳) تابعیت از واژگان
۴) گروه کارشناسان
  « با این همه شما ناچارید مطبوعات را بخوانید. نه به این خاطر که از آن چه می گذرد باخبر شوید بلکه برای اینکه از آن چه رسانه ها می خواهند مردم فکر کنند، آگاه شوید. »
ادیت کرسون، جهنم…

سایر رشته های هنر

ترجمه کتاب « تأثیر رسانه »,اثر سارا فینگر و میشل مواتی,word,دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.