ترمز و اجزای آن ۴۹ ص

ترمز و اجزای آن ۴۹ ص

ترمز و اجزای آن 49 ص

ترمز و اجزای آن ۴۹ ص

اجزای ترمز
ترمز بوستری
ترمز کاسه ای
Leading and trailing shoe brakes
Duo-servo shoe brakes
تنظیم کننده های خودکار ترمز کاسه ای
تنظیم کننده خودکار یکباری
تنظیم کننده خودکار تدریجی
ترمزدیسکی
تنظیم خودکار ترمز دیسکی
ترمز ABS
نحوه عملترمز ABS
Full-contact Disc brake
لنتهای ترمز
مواد آلی
 نیمه فلزی
فلزی
سرامیکی
عملگرهای ترمز
میله بندی مکانیکی یا سیمی (Solid bar connection or Cable-operated

عملگر هیدرولیکی تک مرحله ای
(Single-circuit hydraulic
عملگر هیدرولیکی دو مرحله ای (Dual-circuit hydraulic)
عملگر…

مهندسی مکانیک

ترمز,اجزای ترمز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.