ترمودینامیک

ترمودینامیک

ترمودینامیک

ترمودینامیک

۲۰ صفحه
قابل ویرایش…word
—————————————————–
ترمودینامیک گرما – دما و دماسنج فشار انبساط اجسام گاز کامل گرما سنجی و واحدهای آن گرمای لازم برای تبدیل یخ به آب تعادل آب و یخ تعادل آب با بخار آب فرآیندهای ترمودینامیکی انرژی درونی قوانین ترمودینامیک ماشین های گرمایی یخچال
گرما
هنگامی که دو جسم با دماهای متفاوت در تماس با یکدیگر قرار گیرند انرژی از جسم گرمتر به جسم سرد تر میرود به انرژی که در این شرایط منتقل می شود انرژی گرمایی می…

مهندسی مکانیک

ترمودینامیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.