تست زنی بدون معلومات

تست زنی بدون معلومات

برخی از داوطلبین بر این تصورند که تست های کنکور به دلیل ۴ گزینه ای بودن، براحتی قابل پاسخگویی است و در سر جلسه کنکور می توانند پاسخ درست را به خاطر آورده و براحتی تست بزنند. برخی دیگر نیز بر این نظرند که تست زدن کاملا بر اساس شانس و اقبال است. در تصور این دسته از داوطلبین، کسانی که به دانشگاه های برتر کشور راه پیدا می کنند، نه براساس تلاش و زحمت، بلکه با شانس بیشتر به این موفقیت نائل آمده اند. به همین دلیل خودشان نیز تلاشی برای موفقیت در کنکور نمی کنند و با امید شانس و اقبال و بدون معلومات در جلسه کنکور حاضر می شوند.

عواقب تست زنی بدون معلومات

کسانی که بدون معلومات قبلی در سر جلسه کنکور حاضر می شوند، به شدت به اعتماد به نفس و پشتکار خود آسیب می رسانند. داوطلبان زیادی هستند که از نظر بهره هوشی و IQ در سطح بالایی قرار می گیرند، اما به دلیل اینکه تکیه آنها بر پایه شانس و اقبال است، موفقیت زیادی را کسب نمی کنند. اگر هم موفق شوند از چند پل عبور کنند، در نهایت در پل های اصلی و دو راهی ها با مشکل مواجه می شوند. از جمله عواقب تست زنی بدون معلومات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در صورتی که پاسخ به تست ها درست باشد، داوطلب به این نتیجه می رسد که فرد خوش اقبال و خوش شانسی است و بنابراین برای دفعات بعد تلاش نخواهد کرد. نه تنها در کنکور که در سایر امتحانات و مسائل زندگی شخصی نیز به شانس و اقبال تکیه کرده و همین امر از او یک انسان تنبل می سازد.
در صورتی که پاسخ به تست های کنکور اشتباه باشد و داوطلب نتیجه دلخواه خود را کسب نکند، به شدت اعتماد به نفس خود را از دست می دهد. به طوری که خود را انسان بد اقبالی تصور می کند که هیچ شانسی برای موفقیت در کنکور ندارد. در این مورد هم تلاشی برای تست زدن نخواهد کرد.

تست زنی بدون معلومات در شرایط اضطراری
هر چند بسیاری از مشاورین تحصیلی بر این نظرند که داوطلب بدون آمادگی قبلی و معلومات از تست زنی خودداری کند، با این وجود مطمئنا در جلسه کنکور با سوالاتی مواجه می شود که پاسخ آنها را نمی داند و یا هیچ مطلبی در مورد آن را نخوانده است. در این مورد، زمانی که هیچ چاره ای برای رها کردن تست وجود ندارد می توان براساس برخی فنون و تکنیک ها تست های مورد نظر را پاسخ داد. البته باید توجه داشت که این روش ها باید برای تعداد معدودی از تست های کنکور استفاده شود و نمی توان تمامی تست ها را با روش های زیر پاسخ داد. این تکنیک ها عبارتند از:

یافتن ارتباط تست با سرفصل درس

هر تستی که برای شما ناآشناست، ابتدا باید سرفصل آن را پیدا کنید. زمانی که شما تمامی کتاب را خوانده و به آن تسلط کافی داشته باشید، می توانید به راحتی حدس بزنید که تست ناآشنا مربوط به کدام سرفصل است. در این صورت بین سرفصل و چکیده کتاب با تست مربوط ارتباط نزدیکی وجود دارد. با هوشمندی تمام می توانید این ارتباط را پیدا کرده و پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

استفاده از روش استنتاج فازی

در روش استنتاج فازی هیچ گزینه ای حذف یا انتخاب نمی شود. در واقع به طور نسبی به ۴ گزینه نگاه می شود و هر گزینه دارای عدد درستی بین ۰ و ۱ است. به عنوان مثال در نگاه اول چنین به نظر می رسد که گزینه A خیلی درست به نظر می رسد، گزینه B تا حدودی درست، گزینه C کمی ۱ و گزینه D بعید به نظر می رسد. بنابراین با توجه به امتیازاتی که هر گزینه در ذهن ما کسب می کند، می توان آنها را اولویت بندی کرده و سپس گزینه صحیح را انتخاب کرد.

 

استفاده از روش های جایگزینی و شباهت سنجی

زمانی که تست ناآشنا در مقابل شما قرار گرفته، می توانید گزینه ها را به دقت بررسی کنید. شما با معلومات قبلی باید بتوانید فرق و شباهت دو گزینه را بخوبی تشخیص دهید. در صورتی که دو گزینه شبیه به هم هستند اما با عناوین مختلفی ذکر شده باشند، دو گزینه را حذف کرده و سپس بین ۲ گزینه دیگر، یکی را انتخاب کنید. در این مواقع نیز می توانید از روش جایگزینی و میانبر نیز استفاده کرده و گزینه دیگر را نیز حذف کنید و در نهایت برای انتخاب گزینه صحیح تر، روش استنتاج فازی می تواند به شما کمک کند…..


برخی از داوطلبین بر این تصورند که تست های کنکور به دلیل ۴ گزینه ای بودن، براحتی قابل پاسخگویی است و در سر جلسه کنکور می توانند پاسخ درست را به خاطر آورده و براحتی تست بزنند. برخی دیگر نیز بر این نظرند که تست زدن کاملا بر اساس شانس و اقبال است. در تصور این دسته از داوطلبین، کسانی که به دانشگاه های برتر کشور راه پیدا می کنند، نه براساس تلاش و زحمت، بلکه با شانس بیشتر به این موفقیت نائل آمده اند. به همین دلیل خودشان نیز تلاشی برای موفقیت در کنکور نمی کنند و با امید شانس و اقبال و بدون معلومات در جل …

 

↓اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی ↓

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.