تصفیه پساب های رنگی

چکیده:گسترش روز افزون صنایع و کارخانه های تولیدی مواد رنگی در سراسر جهان موجب تولید روزانه میلیونها لیتر از پساب های رنگی توسط این صنایع می شود روش های مختلفی جهت از بین بردن مواد سمی رنگی در این پساب ها وجود دارد از قبیل فیلتراسیون ،روش فنتونی و از همه مهمتر روش انعقاد سازی و حذف ماده رنگی میباشد ،تمرکز تجهیزات تصفیه خانه بر روی روش انعقاد سازی به وسیله ی منعقد کننده هایی نظیر آلوم و پلی آمونیوم کلراید میتواند هم از نظر اقتصادی و هم راندمان بالای جداسازی کمک شایانی بخش تصفیه پساب کارخانه ها نماید. این تحقیق به منظور بررسی روش های تصفیه پذیری برای فاضلاب تولید شده از صنایع تولید ماده رنگی می باشد. فاضلاب تولید شده صنعتی در حدود ۶۰۰ تا m^3⁄day 650 می باشد. ویژگی های فاضلاب آنالیز می شود و با استاندارد های پساب صنعتی برای تعیین راندمان تصفیه خانه ی حاضر، مقایسه می شود. ویژگی های این پساب ها از حد استاندارد تجاوز می کند. به منظور آگاهی از استانداردها، مطالعه تصفیه پذیری روی پساب برای شناسایی روش های مناسب جهت کاهش آلودگی، انجام شده است. روش هایی مانند پیش درمانی از طریق انعقاد و فیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.