تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی…

تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی…

تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی...

تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی…

فهرست مطالب:
مقدمه:۱
فصل اول۳
کلیات پژوهش۳
۱-۱بیان مسئله:۴
۱-۲ سؤالات تحقیق:۵
۱-۳ فرضیات تحقیق:۵
۱-۴ اهداف تحقیق:۵
۱-۵ پیشینه پژوهش:۶
۱-۶ روش تحقیق:۸
۱-۷ جامعه آماری و نمونهها۸
۱-۸ محدودیتهای پژوهش۹
فصل دوم۱۰
زمینههای تاریخی، فرهنگی و هنری دوران صفوی و عثمانی۱۰
۲-۱-۱ شاه اسماعیل: نخستین شاه صفوی۱۲
۲-۱-۲ شاه طهماسب و تحکیم دولت صفوی ( ۹۸۴ – 930 هـ.ق )۱۴
۲-۱-۳ اسماعیل دوم (۹۸۵ – 984 9هـ ق)۱۵
۲-۱-۴ محمد خدابنده (۹۸۹ – 985 هـ ق)۱۵
۲-۱-۵ شاه عباس اول و اقتدار دولت صفوی (۱۰۳۸ – 989…

سایر رشته های هنر

تطبیق طرح و آذین در سلاح ها,سلاح های سرد ایران,صفویه و ترکیه عثمانی,دانلود پایان نامه,word

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.