تعیین ضریب بزرگنمایی برون مرکزی اتفاقی Aj

تعیین ضریب بزرگنمایی برون مرکزی اتفاقی Aj

این فایل اکسل نسبتهای تغییرمکان حداکثر به تغییرمکان میانگین و ابعاد پلان سازه را دریافت نموده و ضریب بزرگنمایی برون مرکزی اتفاقی را برای هرطبقه  در دو جهت عمود برهم محاسبه می نماید. …

فنی و مهندسی

اکسل, برنامه, ضریب بزرگنمایی, برون مرکزی اتفاقی, ایتبس, Aj, پیچش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.