تــــرکیه و کلیه نظامهای آن-۳۲ص

تــــرکیه و کلیه نظامهای آن-۳۲ص

تــــرکیه و کلیه نظامهای آن-۳۲ص

فرمت فایل: ورد – Word  
قابلیت ویرایش
 
تعداد صفحه : ۲۹عنوان: ترکیـه تهیه کنندگان: استاد راهنما: درس مربوطه: مدیریت تطبیقی بهار۸۵ فهرست فصل اول: جغرافیای طبیعی و سیاسی ترکیه و ویژگی ترکیه از نظر هابستد _ وضعیت طبیعی و موقعیت جغرافیایی ترکیه و نقشه ترکیه _ جمعیت ترکیه و شهرهای مهم آن _ شهرهای مهم ترکیه _ ترکیه در مطالعات هابستد _ پیشینه تاریخی ترکیه فصل دوم: اعتقادات و مذاهب و زبان ترکیه _ زبان رسمی _ دین و مذهب رسمی _ پیروان ادیان در ترکیه _…

جغرافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.