تقسیم‌بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران‌(۶۰صword)

تقسیم‌بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران‌(۶۰صword)

تقسیم‌بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران‌(60صword)

تقسیم‌بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران‌(۶۰صword)

قسمتی از متن:
مردم‌ به‌ 4 طبقه‌ بخش‌ شده‌اند. در رأس‌ طبقات‌ 4 گانه‌، (اعضاء اربعه‌) پادشاه‌قرار دارد شاهان‌ نواحی‌ داستانها وابسته‌ و تابع‌ او هستند. همانند گذشته‌ مقام‌نخست‌ از آن‌ روحانیون‌ است‌، مقام‌ دوم‌ متعلق‌ به‌ مردان‌ کارزار است‌. دبیران‌«کتّاب‌» دارای‌ مقام‌ سوم‌ هستند اعضای‌ این‌ صنف‌ عبارتند از: منشیان‌ «کتّاب‌رسایل‌»…

تاریخ و فرهنگ

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.