توضیحاتی در مورد بازار یابی

توضیحاتی در مورد بازار یابی

توضیحاتی در مورد بازار یابی

فرمت فایل:وورد
 
 
تعداد صفحه:۸۶
 
 
 
 
قبل از ورود به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد. اولا در ارتباط با موضوع پژوهش که از مفاهیم محض بازاریابی می باشد، ابتدا به معانی و مفاهیم بازاریابی، سیر تطور آن تا به امروز و کارکردهای بازاریابی در صنایع خدماتی و سپس به بررسی عوامل موثر بر ایجاد وفاداری مشتری در بخش خدمات پرداخته می شود. در این راستا محقق با توجه به یافته های خود در میان منابع معتبر داخلی و…

مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.