جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی..

جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی..

جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی..

جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی..

چکیده:
در برنامه ریزی آموزشی و درسی، مشخص کردن نیازها و اولویّت­ها یکی از مهم­ترین مراحل به شمار می­آید. شناخت نیازهای فراگیران با توجه به عواملی مختلف از جمله فرهنگ آن جامعه صورت می پذیرد. صنایع دستی جزء جدانشدنی فرهنگ ایرانی است که محل تجلی ذوق و خلاقیت ایرانیان در طول تاریخ بوده است. همانند دیگر هنرها آموزش در این حوزه از اهمیّت فراوانی برخوردار است. کتاب­های هنر و حرفه وفن در دوره­ی راهنمایی تحصیلی، مناسب­ترین کتاب­ها…

سایر رشته های هنر

جایگاه آموزه های صنایع دستی,کتابهای هنر و حرفه وفن,word,دانلود پایان نامه

پاسخی بگذارید