جزوات هموویژولانس (مجموعه کامل جزوات و فرمهای هموویژولانس در بیمارستان)

جزوات هموویژولانس (مجموعه کامل جزوات و فرمهای هموویژولانس در بیمارستان)


مجموعه کاملی از جزوات، اسلایدها و فرمهای مرتبط با هموویژولانس تهیه شده است.     محتوای بسته هموویژولانس پس از دانلود شامل: شرح وظایف پزشک ارشد هموویژلانس(یک صفحه/PDF) پوستر راهنمای نحوه برخود با عوارض شایع و خاد تزریق خون(پوستر/JPG) راهنمای نحوه استقرار سیستم هموویژولانس در مراکز درمانی و بیمارستانها (دو صفحه/PDF) پوستر راهنمای تزریق خون برای پرستار (پوستر/PDF) اسلایدهای آموزشی هموویژولانس برای پزشکان (۱۶۹ اسلاید/PDF) اسلایدهای آموزشی هموویژولانس برای پرستاران(۱۵۰ اسلاید/PDF) اسلایدهای آموزشی عوارض تاخیری تزریق خون(۴۹ اسلاید/PDF) چروه کامل ترانسفوزیون خون (۱۹ صفحه/ PDF) الگوریتم نحوه برخورد با عوارض تزریق خون(۱ صفحه/PDF) و فرم های هموویژولانس (۹ فرم/JPG)   …

علوم پزشکی

جزوه خون , پوستر بیمارستانی , آموزش بیمار , پوستر عوارض خون , پوستر پرستاری , هموویژولانس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.