جزوه بسیار عالی حفاظت موتورهای الکتریکی

جزوه بسیار عالی حفاظت موتورهای الکتریکی


                  پس از تولید و توسعه و گسترش محصولات الکتریکی در کشور های صنعتی و پیشرفت و عرضه آن محصولات به سایر کشور مشکلاتی از قبیل عدم هماهنگی و رعایت اصول طراحی برای مصرف کننده ها به وجود امده است بر این اساس کمیسیونی متشکل از کشور ها و شرکت های سازنده و تولید کننده تشکیل شد و قرار داد کردند ک کلیه علائم وسمبل های الکتریکی در نقشه ها و طرح ها و سمبل ها و هم چنین ابعاد و اندازه ی تجهیزات برر اساس الگو و استاندارد خاصی انجام میشد این کمیسیون به نام کمیسیون بین المللی الکترونیک و امروزه کلیه کشور های صنعتی از این استاندارد استفاده می کنند. و… شامل ۲۵ صفحه pdf …

فنی و مهندسی

جزوه بسیار عالی حفاظت موتورهای الکتریکی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.