جزوه درس تحقیق در عملیات+ کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته+خلاصه کتاب تصمیم گیری کاربردی+کتاب مباحث نوین در تحقیق در عملیات+ مونه سوالات و تمرینات سیمپلکس

جزوه درس تحقیق در عملیات+ کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته+خلاصه کتاب تصمیم گیری کاربردی+کتاب مباحث نوین در تحقیق در عملیات+ مونه سوالات و تمرینات سیمپلکس

جزوه درس تحقیق در عملیات+ کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته+خلاصه کتاب تصمیم گیری کاربردی+کتاب مباحث نوین در تحقیق در عملیات+ مونه سوالات و تمرینات سیمپلکس

جزوه درس تحقیق در عملیات+ کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته+خلاصه کتاب تصمیم گیری کاربردی+کتاب مباحث نوین در تحقیق در عملیات+ مونه سوالات و تمرینات سیمپلکس

جزوه درس تحقیق در عملیات پیشرفته
این مجموعه شامل موارد زیر است:
۱- فصول ۱۰و 11 کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته تالیف دکتر عادل آذر + حل تمرینات این ۲ فصل
۲- خلاصه کتاب تصمیم گیری کاربردی (رویکرد M.A.D.M) نوشته علی آذر  و علی رجب زاده (درس مبانی سازمان و مدیریت)
۳- نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات پیشرفته (کد درس ۱۲۱۸۱۹۲) از سال تحصیلی ۹۰ الی ۹۶ با جواب
۴- جزوه پاسخ تمرینات فصل سوم کتاب پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان (تمرین های فصل روش سیمپلکس)
۵-…

کسب و کار اینترنتی

جزوه درس تحقیق در عملیات,کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته,خلاصه کتاب تصمیم گیری کاربردی,مباحث نوین در تحقیق در عملیات,تمرینات سیمپلکس,سوالات درس تحقیق در عملیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.