جزوه فارماکوگنوزی ۱ دانشگاه تهران

جزوه فارماکوگنوزی ۱ دانشگاه تهران

جزوه فارماکوگنوزی ۱ دانشگاه تهران

این جزوه توسط دانشجویان دانشگاه تهران و با تدریس اساتید برتر دانشگاه تهران به صورت تایپی و در کیفیت بسیارعالی تهیه شده است که می تواند منبع مناسبی برای دکتری تخصصی باشد. این جزوه به فارسی روان و فرمت پی دی اف شامل مبحث مفردات طی ۱۴ جلسه و ۱۳۷ صفحه می باشد که تمام مباحث فارماکوگنوزی ۱  را مشمول می باشد و نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست.   …

جزوه فارماکوگنوزی ۱ دانشگاه تهران

این جزوه توسط دانشجویان دانشگاه تهران و با تدریس اساتید برتر دانشگاه تهران به صورت تایپی و در کیفیت بسیارعالی تهیه شده است که می تواند منبع مناسبی برای دکتری تخصصی باشد. این جزوه به فارسی روان و فرمت پی دی اف شامل مبحث مفردات طی ۱۴ جلسه و ۱۳۷ صفحه می باشد که تمام مباحث فارماکوگنوزی ۱  را مشمول می باشد و نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست.   …

جزوه فارماکوگنوزی ۱ دانشگاه تهران

این جزوه توسط دانشجویان دانشگاه تهران و با تدریس اساتید برتر دانشگاه تهران به صورت تایپی و در کیفیت بسیارعالی تهیه شده است که می تواند منبع مناسبی برای دکتری تخصصی باشد. این جزوه به فارسی روان و فرمت پی دی اف شامل مبحث مفردات طی ۱۴ جلسه و ۱۳۷ صفحه می باشد که تمام مباحث فارماکوگنوزی ۱  را مشمول می باشد و نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست.   …

علوم پزشکی

داروسازی, فارماکوگنوزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.