جزوه فارماکوگنوزی ۲ دانشگاه تهران

جزوه فارماکوگنوزی ۲ دانشگاه تهران

جزوه فارماکوگنوزی ۲ دانشگاه تهران

این جزوه توسط دانشجویان دانشگاه تهران و با تدریس اساتید برتر دانشگاه تهران به صورت تایپی و در کیفیت بسیارعالی تهیه شده است که می تواند منبع مناسبی برای دکتری تخصصی باشد. این جزوه به فارسی روان و فرمت پی دی اف شامل مبحث مفردات طی ۱۹ جلسه می باشد که تمام مباحث فارماکوگنوزی ۲  را مشمول می باشد و نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست. …

جزوه فارماکوگنوزی ۲ دانشگاه تهران

این جزوه توسط دانشجویان دانشگاه تهران و با تدریس اساتید برتر دانشگاه تهران به صورت تایپی و در کیفیت بسیارعالی تهیه شده است که می تواند منبع مناسبی برای دکتری تخصصی باشد. این جزوه به فارسی روان و فرمت پی دی اف شامل مبحث مفردات طی ۱۹ جلسه می باشد که تمام مباحث فارماکوگنوزی ۲  را مشمول می باشد و نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست. …

جزوه فارماکوگنوزی ۲ دانشگاه تهران

این جزوه توسط دانشجویان دانشگاه تهران و با تدریس اساتید برتر دانشگاه تهران به صورت تایپی و در کیفیت بسیارعالی تهیه شده است که می تواند منبع مناسبی برای دکتری تخصصی باشد. این جزوه به فارسی روان و فرمت پی دی اف شامل مبحث مفردات طی ۱۹ جلسه می باشد که تمام مباحث فارماکوگنوزی ۲  را مشمول می باشد و نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست. …

علوم پزشکی

داروسازی,فارماکوگنوزی,دانشگاه تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.