جوشکاری و برش کاری با لیزر ۱۰ ص

جوشکاری و برش کاری با لیزر ۱۰ ص

جوشکاری و برش کاری با لیزر 10 ص

جوشکاری و برش کاری با لیزر ۱۰ ص

نام فایل : جوشکاری و برش کاری با لیزر ۱۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۲۳۴ کیلوبایت
جوشکاری و برش کاری با لیزرجوشکاری و برشکاری با استفاده از اشعه لیزر از روشهای نوین جوشکاری بوده که در دههای اخیر مورد توجه صنعت قرار گرفته و امروزه به خاطر کیفیت ، سرعت و قابلیت کنترل آن به طور وسیعی در صنعت از آن استفاده می شود .به وسیله متمرکز کردن اشعه لیزر روی فلز یک حوضچه مذاب تشکیل شده و عملیات جوشکاری انجام می شود . اصول کار و انواع لیزرهای مورد…

جوشکاری و برش کاری با لیزر 10 ص

جوشکاری و برش کاری با لیزر ۱۰ ص

نام فایل : جوشکاری و برش کاری با لیزر ۱۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۲۳۴ کیلوبایت
جوشکاری و برش کاری با لیزرجوشکاری و برشکاری با استفاده از اشعه لیزر از روشهای نوین جوشکاری بوده که در دههای اخیر مورد توجه صنعت قرار گرفته و امروزه به خاطر کیفیت ، سرعت و قابلیت کنترل آن به طور وسیعی در صنعت از آن استفاده می شود .به وسیله متمرکز کردن اشعه لیزر روی فلز یک حوضچه مذاب تشکیل شده و عملیات جوشکاری انجام می شود . اصول کار و انواع لیزرهای مورد…

جوشکاری و برش کاری با لیزر 10 ص

جوشکاری و برش کاری با لیزر ۱۰ ص

نام فایل : جوشکاری و برش کاری با لیزر ۱۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۲۳۴ کیلوبایت
جوشکاری و برش کاری با لیزرجوشکاری و برشکاری با استفاده از اشعه لیزر از روشهای نوین جوشکاری بوده که در دههای اخیر مورد توجه صنعت قرار گرفته و امروزه به خاطر کیفیت ، سرعت و قابلیت کنترل آن به طور وسیعی در صنعت از آن استفاده می شود .به وسیله متمرکز کردن اشعه لیزر روی فلز یک حوضچه مذاب تشکیل شده و عملیات جوشکاری انجام می شود . اصول کار و انواع لیزرهای مورد…

روان شناسی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.