جوشکاری ۴۰ ص

جوشکاری ۴۰ ص

جوشکاری 40 ص

جوشکاری ۴۰ ص

نام فایل : جوشکاری ۴۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۱۰۸ کیلوبایت
تعریف: اتصال دو قطعه فلز همجنس را در صورتیکه به یکی از روشهای زیر انجام شود، جوشکاری گویند: الف: در حالت مذاب یا جامد ب: با استفاده از واسطه (مواد کمکی) یا بدون واسطه ج:‌ با ایجاد فشار یا بدون استفاده از فشار در واقع جوشکاری به اتصالی گفته می شود که محل اتصال را از قسمتهای دیگر قطعات نتوان مجزا نمود یا به عبارت دیگر خواص جوش ایجاد شده با قطعات مورد اتصال یکسان یا نزدیک به…

جوشکاری 40 ص

جوشکاری ۴۰ ص

نام فایل : جوشکاری ۴۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۱۰۸ کیلوبایت
تعریف: اتصال دو قطعه فلز همجنس را در صورتیکه به یکی از روشهای زیر انجام شود، جوشکاری گویند: الف: در حالت مذاب یا جامد ب: با استفاده از واسطه (مواد کمکی) یا بدون واسطه ج:‌ با ایجاد فشار یا بدون استفاده از فشار در واقع جوشکاری به اتصالی گفته می شود که محل اتصال را از قسمتهای دیگر قطعات نتوان مجزا نمود یا به عبارت دیگر خواص جوش ایجاد شده با قطعات مورد اتصال یکسان یا نزدیک به…

جوشکاری 40 ص

جوشکاری ۴۰ ص

نام فایل : جوشکاری ۴۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۱۰۸ کیلوبایت
تعریف: اتصال دو قطعه فلز همجنس را در صورتیکه به یکی از روشهای زیر انجام شود، جوشکاری گویند: الف: در حالت مذاب یا جامد ب: با استفاده از واسطه (مواد کمکی) یا بدون واسطه ج:‌ با ایجاد فشار یا بدون استفاده از فشار در واقع جوشکاری به اتصالی گفته می شود که محل اتصال را از قسمتهای دیگر قطعات نتوان مجزا نمود یا به عبارت دیگر خواص جوش ایجاد شده با قطعات مورد اتصال یکسان یا نزدیک به…

روان شناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.