حسابداری دولتی PPT

حسابداری دولتی PPT


نام محصول  : پاورپوینت حسابداری دولتی  فرمت  : PPT حجم  :۰.۶ مگابایت تعداد اسلاید  : ۳۷ زبان  : فارسی  سال گردآوری  : ۹۶   ´ از اواخر قرن بیستم، حسابداری دولتی در جریان تحولاتی بنیادین قرار گرفته است و نهادهای ملی و بین‌المللی زیادی در مسیر این اصلاحات تاسیس شده‌اند. شاید زمان آن رسیده باشد که دولتها با حسابداری و حسابداران (چه دانشگاهی و چه حرفه‌ای) آشتی کنند. پاسخگویی، نیاز امروز دولتها برای اثبات مشروعیت خود به رای‌دهندگانی است که نسبت به قبل هوشیارتر و پاسخ‌خواه‌تر هستند و در این میان حسابداری دولتی به‌عنوان ابزار اصلی پاسخگویی مالی دولتها باید به‌سرعت در هدفها، مفاهیم، اصول و روشهای خود تجدیدنظر کند. دیگر وقت آن است که به‌جای سیاستمداران، اقتصاددانان و مدیران، حسابداران بر مسند سیاستگذاری و استانداردگذاری امورمالی کشورها قرار بگیرند و در واحدهای حسابداری سازمانهای دولتی، علم و تخصص جایگزین تجربه‌گرایی شود …

 


نام محصول  : پاورپوینت حسابداری دولتی  فرمت  : PPT حجم  :۰.۶ مگابایت تعداد اسلاید  : ۳۷ زبان  : فارسی  سال گردآوری  : ۹۶   ´ از اواخر قرن بیستم، حسابداری دولتی در جریان تحولاتی بنیادین قرار گرفته است و نهادهای ملی و بین‌المللی زیادی در مسیر این اصلاحات تاسیس شده‌اند. شاید زمان آن رسیده باشد که دولتها با حسابداری و حسابداران (چه دانشگاهی و چه حرفه‌ای) آشتی کنند. پاسخگویی، نیاز امروز دولتها برای اثبات مشروعیت خود به رای‌دهندگانی است که نسبت به قبل هوشیارتر و پاسخ‌خواه‌تر هستند و در این میان حسابداری دولتی به‌عنوان ابزار اصلی پاسخگویی مالی دولتها باید به‌سرعت در هدفها، مفاهیم، اصول و روشهای خود تجدیدنظر کند. دیگر وقت آن است که به‌جای سیاستمداران، اقتصاددانان و مدیران، حسابداران بر مسند سیاستگذاری و استانداردگذاری امورمالی کشورها قرار بگیرند و در واحدهای حسابداری سازمانهای دولتی، علم و تخصص جایگزین تجربه‌گرایی شود …

 


نام محصول  : پاورپوینت حسابداری دولتی  فرمت  : PPT حجم  :۰.۶ مگابایت تعداد اسلاید  : ۳۷ زبان  : فارسی  سال گردآوری  : ۹۶   ´ از اواخر قرن بیستم، حسابداری دولتی در جریان تحولاتی بنیادین قرار گرفته است و نهادهای ملی و بین‌المللی زیادی در مسیر این اصلاحات تاسیس شده‌اند. شاید زمان آن رسیده باشد که دولتها با حسابداری و حسابداران (چه دانشگاهی و چه حرفه‌ای) آشتی کنند. پاسخگویی، نیاز امروز دولتها برای اثبات مشروعیت خود به رای‌دهندگانی است که نسبت به قبل هوشیارتر و پاسخ‌خواه‌تر هستند و در این میان حسابداری دولتی به‌عنوان ابزار اصلی پاسخگویی مالی دولتها باید به‌سرعت در هدفها، مفاهیم، اصول و روشهای خود تجدیدنظر کند. دیگر وقت آن است که به‌جای سیاستمداران، اقتصاددانان و مدیران، حسابداران بر مسند سیاستگذاری و استانداردگذاری امورمالی کشورها قرار بگیرند و در واحدهای حسابداری سازمانهای دولتی، علم و تخصص جایگزین تجربه‌گرایی شود …

 

عمومی و آزاد

حسابداری دولتی PPT

  • پاورپوینت حسابداری دولتی
  • پاورپوینت حسابداری دولتی پیشرفته باباجانی
  • پاورپوینت حسابداری دولتی باباجانی
  • پاورپوینت حسابداری دولتی پیشرفته
  • پاورپوینت حسابداری دولتی دکتر باباجانی
  • پاورپوینت حسابداری دولتی ۱
  • پاورپوینت حسابداری دولتی پیام نور
  • پاورپوینت حسابداری دولتی
  • پاورپوینت استانداردهای حسابداری دولتی
  • دانلود پاورپوینت استانداردهای حسابداری دولتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.