حضرت محمد ( ص ) و یهودیان

حضرت محمد ( ص ) و یهودیان

حضرت محمد ( ص ) و یهودیان

پاورپوینت حضرت محمد ( ص ) و یهودیان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۴
 
 
 
 
حضرت محمد و مخالفان
۱- یهودیان
۲- سه قبیله : بنی قریظه ، بنی نظیر ، بنی قین قاع
۳- عهدین
۴- عهد قدیم
۵- عهد جدید
۶- مخیریق
 
پیمان ترک تعرض و همزیستی مسالمت آمیز
امتی واحد
آزادی دینی
اتحاد در برابر هجوم بیگانگان
دفاع از شهر مدینه
پرهیز از هر گونه ارتباط یکطرفه با دشمن
ایجاد صلح و آرامش دوطرفه…

حضرت محمد ( ص ) و یهودیان

پاورپوینت حضرت محمد ( ص ) و یهودیان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۴
 
 
 
 
حضرت محمد و مخالفان
۱- یهودیان
۲- سه قبیله : بنی قریظه ، بنی نظیر ، بنی قین قاع
۳- عهدین
۴- عهد قدیم
۵- عهد جدید
۶- مخیریق
 
پیمان ترک تعرض و همزیستی مسالمت آمیز
امتی واحد
آزادی دینی
اتحاد در برابر هجوم بیگانگان
دفاع از شهر مدینه
پرهیز از هر گونه ارتباط یکطرفه با دشمن
ایجاد صلح و آرامش دوطرفه…

حضرت محمد ( ص ) و یهودیان

پاورپوینت حضرت محمد ( ص ) و یهودیان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۴
 
 
 
 
حضرت محمد و مخالفان
۱- یهودیان
۲- سه قبیله : بنی قریظه ، بنی نظیر ، بنی قین قاع
۳- عهدین
۴- عهد قدیم
۵- عهد جدید
۶- مخیریق
 
پیمان ترک تعرض و همزیستی مسالمت آمیز
امتی واحد
آزادی دینی
اتحاد در برابر هجوم بیگانگان
دفاع از شهر مدینه
پرهیز از هر گونه ارتباط یکطرفه با دشمن
ایجاد صلح و آرامش دوطرفه…

سایر رشته های علوم انسانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.