حکومت چیست؟ چرا مردم به حکومت نیاز دارند؟

حکومت چیست؟ چرا مردم به حکومت نیاز دارند؟

حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می‌شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست‌های دولت مورد اعمال واقع می‌شوند و همین طور این نهاد خود سیاست‌گذار و تعیین‌کننده راهبرد‌های پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می‌شود، به نظام‌های سیاسی مختلف و نهاد‌ها و ابزار‌هایی بستگی دارد که مورداستفاده ایشان قرار می‌گیرد. این نهاد معمولاً از سه بخش یا قوه تشکیل می‌شود: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه.

تمام کشور‌ها با حکومت‌هایی که از پی هم می‌آیند، اداره می‌شوند. هر حکومتی که جایگزین حکومت دیگر می‌شود متشکل از بدنه‌ای از افراد است که تصمیمات سیاسی را اتخاذ کرده و بر اجرای آن‌ها نظارت دارند. کارکرد ایشان این است که قوانین را ایجاد کرده و آن‌ها را عملی سازند و در مواقع اختلافات و درگیری‌ها میان طرفین دعوا داوری کنند. در بعضی از جوامع، این حکومت‌ها به‌گونه‌ای ابدی یا موروثی کنترل امور را در دست دارند. در دیگر جوامع، مانند دموکراسی‌ها، نقش‌های سیاسی در جای خود باقی می‌مانند اما جابه‌جایی در میان افرادی است که در این نقش‌ها و موقعیت‌ها قرار می‌گیرند.

حکومت چیست؟ چرا مردم به حکومت نیاز دارند؟
حکومت چیست؟ چرا مردم به حکومت نیاز دارند؟

حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت‌های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. به همین دلیل، دانشمندان علم سیاست عموماً بحث می‌کنند که حکومت نباید به‌تنهایی موردمطالعه قرار بگیرد، بلکه این مطالعه باید به همراه مطالعه انسان شناسی، اقتصاد، تاریخ، فلسفه، علم و جامعه شناسی باشد.

مردم در حکومت اسلامی یکی از ارکان مهم حکومت هستند و در موارد زیر ایفای نقش می‌کنند:

۱. انتخاب نظام حکومت اسلامی.

۲. انتخاب مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم.

۳. مشورت دهی به حاکم اسلامی.

۴. مشارکت در قانون‌گذاری از طریق نمایندگان خود، در مجلس شورای اسلامی.

۵. نظارت بر اعمال و رفتار و گفتار زمامداران.

 

نیاز جامعه به حکومت

هر جامعه ای برای حفظ، بقا و پیشرفت خود نیاز به یک حکومت دارد تا آن را اداره کند و به سرمنزل مقصود برساند. برای اثبات این مدعا، به هفت دلیل استدلال می کنیم:

دلیل اول، ضرورت نظم و امنیت داخلی جامعه

دلیل دوم، لزوم تصدی کارهای بی متصدی

دلیل سوم، لزوم تعلیم و تربیت

دلیل چهارم، لزوم ایجاد تعادل بین فعالیتهای اقتصادی

دلیل پنجم، لزوم دفاع و آمادگی در برابر دشمنان

دلیل ششم، لزوم رفع اختلافها و کشمکشها

دلیل هفتم، لزوم وضع احکام و مقررات جزیی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.