حل مسائل انتقال حرارت هولمن در ۴۴۳ صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی

حل مسائل انتقال حرارت هولمن در ۴۴۳ صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی

حل مسائل انتقال حرارت هولمن در 443 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی

حل مسائل انتقال حرارت هولمن در ۴۴۳ صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی

انتقال گرما یا ترانسفر گرما (به انگلیسی: Heat transfer) به تعویض (exchange) یا تبادل انرژی گرمایی بین چندین راژمان‌ (سیستم) فیزیکی گفته‌می‌شود. انتقال گرما بین ماده‌ها یا راژمان‌های گوناگون، به یکی از این سه شکل روی می‌دهد: رسانش، همرفت یا تابش گرمایی.
انتقال گرما با تغییر انرژی درونی ماده همراه است و بر پایه قانون دوم ترمودینامیک همیشه از جسم داغ‌تر به جسم سرد‌تر روی می دهد.
تعادل گرمایی زمانی روی می‌دهد که جسم‌های درگیر و…

شیمی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.