خلاصه کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

خلاصه کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

خلاصه کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

خلاصه کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

کتاب زبان تخصصی راهنمای گردشگری از سری کتاب‌های انتشارات مهکامه و منابع آزمون جامع گردشگری برای متقاضیان راهنمای گردشگری ایرانگردی و جهانگردی است که زبان انگلیسی عمومی و تخصصی گردشگری را شامل می‌شود. تأکید این کتاب عمدتا بر مباحث تاریخی فرهنگ ایران زمین به زبان انگلیسی است و مطالعه کتاب سبب می‌شود تا راهنمایان گردشگری با داشتن دانش عمومی زبان، آگاهی کافی از تاریخ، هنر، معماری و آثار فرهنگی به جای مانده در ایران به زبان…

خلاصه کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

خلاصه کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

کتاب زبان تخصصی راهنمای گردشگری از سری کتاب‌های انتشارات مهکامه و منابع آزمون جامع گردشگری برای متقاضیان راهنمای گردشگری ایرانگردی و جهانگردی است که زبان انگلیسی عمومی و تخصصی گردشگری را شامل می‌شود. تأکید این کتاب عمدتا بر مباحث تاریخی فرهنگ ایران زمین به زبان انگلیسی است و مطالعه کتاب سبب می‌شود تا راهنمایان گردشگری با داشتن دانش عمومی زبان، آگاهی کافی از تاریخ، هنر، معماری و آثار فرهنگی به جای مانده در ایران به زبان…

خلاصه کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

خلاصه کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

کتاب زبان تخصصی راهنمای گردشگری از سری کتاب‌های انتشارات مهکامه و منابع آزمون جامع گردشگری برای متقاضیان راهنمای گردشگری ایرانگردی و جهانگردی است که زبان انگلیسی عمومی و تخصصی گردشگری را شامل می‌شود. تأکید این کتاب عمدتا بر مباحث تاریخی فرهنگ ایران زمین به زبان انگلیسی است و مطالعه کتاب سبب می‌شود تا راهنمایان گردشگری با داشتن دانش عمومی زبان، آگاهی کافی از تاریخ، هنر، معماری و آثار فرهنگی به جای مانده در ایران به زبان…

سیر و سفر

زبان انگلیسی,زبان انگلیسی راهنمای تور,راهنمای تور,آزمون جامع,خلاصه کتاب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.