خلاصه کتاب PDF بازاریابی و مدیریت بازار- نوشته حسن الوادری- رشته مدیریت پیام نور

خلاصه کتاب PDF بازاریابی و مدیریت بازار- نوشته حسن الوادری- رشته مدیریت پیام نور

خلاصه کتاب PDF بازاریابی و مدیریت بازار- نوشته حسن الوادری- رشته مدیریت پیام نور

خلاصه کتاب PDF بازاریابی و مدیریت بازار- نوشته حسن الوادری- رشته مدیریت پیام نور

خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار
نوشته حسن الوادری
منبع داشنجویان رشته مدیریت پیام نور
شامل ۳۳۰ اسلاید خلاصه شده و نکات مهم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار (پاورپوئیت شده) در قابل PDF
به همراه کتابچه نمونه سوالات کتاب بازاریابی و مدیریت بازار از نیمسال تحصیلی ۹۰ الی نیمسال تحصیلی 95
نمونه سوالات مربوط به کد درس: ۱۲۱۸۰۷۰ – ۱۲۱۸۱۰۶-۱۲۱۸۱۲۲-۱۲۱۸۲۶۹-۱۲۱۸۴۴۸-۱۲۱۸۱۷۵-۱۳۱۴۰۵۱
 …

کسب و کار اینترنتی

خلاصه کتاب PDF بازاریابی,خلاصه بازاریابی و مدیریت بازار,نوشته حسن الوادری,رشته مدیریت پیام نور,نمونه سوال مدیریت بازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.