خوانایی

خوانایی

خوانایی


فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در ۳۳ اسلاید میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: خوانایی و شهر سنتی خوانایی وشهر مدرن جدایی راه های پیاده و سواره دست یابی به حد بالایی از خوانایی سامان فضای کالبدی عناصر کالبدی کلیدی(راه ها/ لبه ها/گره ها/نشانه ها/حوزه ها/) تقویت خوانایی راه ها تقویت خوانایی گره ها …

خوانایی


فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در ۳۳ اسلاید میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: خوانایی و شهر سنتی خوانایی وشهر مدرن جدایی راه های پیاده و سواره دست یابی به حد بالایی از خوانایی سامان فضای کالبدی عناصر کالبدی کلیدی(راه ها/ لبه ها/گره ها/نشانه ها/حوزه ها/) تقویت خوانایی راه ها تقویت خوانایی گره ها …

خوانایی


فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در ۳۳ اسلاید میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: خوانایی و شهر سنتی خوانایی وشهر مدرن جدایی راه های پیاده و سواره دست یابی به حد بالایی از خوانایی سامان فضای کالبدی عناصر کالبدی کلیدی(راه ها/ لبه ها/گره ها/نشانه ها/حوزه ها/) تقویت خوانایی راه ها تقویت خوانایی گره ها …

فنی و مهندسی

خوانایی ,خوانایی و شهر سنتی ,خوانایی وشهر مدرن ,جدایی راه های پیاده و سواره ,سامان فضای کالبدی ,عناصر کالبدی کلیدی ,راه ها , گره , لبه ,نشانه ,حو?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.