خود باوری و ایمان به نفس خویش

خود باوری و ایمان به نفس خویش

خود باوری و ایمان به نفس خویش

خود باوری و ایمان به نفس خویش

من، در جهان عشق و پذیرش ساکنم.
پذیرش
من، به راحتی می‌پذیرم
اگر بخواهم، همان گونه که هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم که دیگران را نیز، همانطور که هستند بپذیرم. ما همیشه می‌خواهیم که والدینمان را مثل خودمان بپذیریم و تاکنون نیز نتوانسته‌ایم آنها را همانگونه که هستند پذیرا باشیم. پذیرش، به خودمان و به دیگران این توانایی را می‌بخشد که خودمان باشیم. این خودخواهانه است که برای دیگران سنجیده شود. ما می‌توانیم فقط برای…

سایر رشته های پزشکی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.