خورشید گرفتگی ماه گرفتگی

خورشید گرفتگی ماه گرفتگی

پدیده خورشید گرفتگی را افراد بیشتری می‌بینند یا پدیده ماه گرفتگی را؟ چرا؟ در کجا هر کدام بیشتر رخ می‌دهد؟

در فضای منظومه شمسی، خورشید پرتو افشانی می‌کند و اجسام کدری مانند ماه و زمین نور آن را باز تابش می‌کنند و در خلاف جهت تابش آن سایه نیز تولید می‌کنند. زمین در مداری بیضی شکل به دور خورشید می‌گردد. ماه نیز در مداری بیضی شکل به دور زمین می‌گردد. حال در این صورت اگر ماه از فضای بین خورشید و زمین عبور کند سایه ماه بر زمین می‌افتد و کسوف روی می‌دهد و اگر زمین در بین ماه و خورشید قرار گیرد سایه زمین بر ماه می‌افتد و شاهد یک خسوف خواهیم بود. اما فاصله زمین از خورشید آن‌قدر کم است که ما ابعاد خورشید را می‌توانیم تشخیص دهیم. لذا علاوه بر سایه، نیم‌سایه نیز در اطراف ماه و زمین به‌وجود می‌آید.

 

خورشید گرفتگی ماه گرفتگی
خورشید گرفتگی ماه گرفتگی

ماه گرفتگی در شب رخ می دهد و خورشید گرفتگی در طول روز اتفاق می افتد.

 فقط در زمان های خاص هر کدام از آنها رخ می دهد.

ماه گرفتگی زمانی رخ می دهد که ماه به طور مستقیم در راستای زمین و خورشید در آسمان قرار بگیرد. ماه گرفتگی ماهانه رخ نمی دهد چرا که ماه دقیقاً در راستای زمین وخورشید قرار نمی گیرد. مدار ماه در واقع ۵ درجه بیشتر از مدار زمین می باشد، در غیر این صورت ، ما در هر ماه، ماه گرفتگی داشتیم. در نتیجه ما ماه گرفتگی را به آسانی بیشتر از خورشید گرفتگی می بینیم. و این به دلیل نزدیکی ماه به زمین نسبت به خورشید است . ماه بسیار نزدیک به زمین است. (بیش از ۳۰۰ بار نزدیکتر از خورشید!) ، بنابراین زمین شانس بیشتری برای پوشاندن نور ماه دارد. در مقایسه با اینکه ماه نور خورشید را بپوشاند. همچنین ، ماه گرفتگی در بخش اعظمی از زمین دیده می شود. خورشید گرفتگی، از سوی دیگر ، به ندرت اتفاق می افتد و زمانی که رخ می دهد تنها بخشی از مردم بر روی زمین می توانند برای یک مدت کوتاه ببینند.

 


خورشید گرفتگی نگاه اجمالی گرفتگی کامل خورشید را باید یکی از منظره‌های زیبا و در عین حال ترسناک طبیعت دانست. تنها موقعی می‌توان این پدیده را دید که عوامل زیادی با هم انطباق پیدا کنند. خورشید کره فروزان بسیار بزرگی است با قطری در حدود ۱۰۹برابر قطر زمین که در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری زمین واقع شده است. ماه فقط یک چهارم اندازه زمین را دارد. ولی ۴۰۰ بار نزدیکتر از خورشید به زمین است. البته بدیهی است که اجسام را از فاصله&zwn …