داستانی زیبا در مورد امربه‌معروف و نهی از منکر

داستانی زیبا در مورد امربه‌معروف و نهی از منکر

یک کشاورز در مزرعه‌اش تخم می‌کاشت، همین‌طور که تخم‌ها را به اطراف می‌پاشید؛ بعضی در گذرگاه کشتزار می‌افتادند و پرنده‌ها می‌آمدند و آن‌ها را می‌خوردند، بعضی نیز روی خاکی افتاد که زیرش سنگ بود که تخم‌ها روی آن خاک کم، خیلی زود سبز می‌شدند، ولی وقتی  خورشید سوزان روی آن‌ها می‌تابید همه می‌سوختند و از بین می‌رفتند، زیرا ریشه عمیقی نداشتند. بعضی از تخم‌ها لابه‌لای خارها افتاده و خارها و تخم‌ها باهم رشد می‌کردند و ساقه‌های جوان گیاه زیر فشار خارها خفه می‌شدند، ولی مقداری از این تخم‌ها روی خاک خوب افتاده و از هر تخم، سی، شصت و حتی صد تخم دیگر به دست می‌آمد. در این موقع شاگردانش پیش عیسی علیه‌السلام آمدند و پرسیدند، چرا همیشه حکایت‌هایی تعریف می‌کنید که فهمیدنش سخت است؟ بعد به آن‌ها گفت: گذرگاه کشتزار که تخم‌ها روی آن افتاده، دل‌سخت ِ کسی را نشان می‌دهد که گرچه مژده‌ی سلطنت خداوند را می‌شنود ولی آن را نمی‌فهمد، بعد شیطان سر می‌رسد و تخم‌ها را از قلب او می‌دزدد. خاکی که زیرش سنگ بود، دل کسی را نشان می‌دهد که تا پیغام خدا را می‌شنود فوری با خوشحالی آن را قبول می‌کند، ولی چون آن را سرسری می‌گیرد، این پیغام در دل او ریشه‌ای نمی‌دواند و تا آزار و اذیتی به خاطر ایمانش می‌بیند شور و حرارتش را از دست می‌دهد و از ایمان برمی‌گردد. زمینی که از خارها پوشیده شده بود حالت کسی را نشان می‌دهد که پیغام خدا را می‌شنود ولی نگرانی‌های زندگی و عشق به پول، کلام خدا را در او خفه می‌کنند و او خدمت مؤثری برای خدا نمی‌کند؛ و اما زمین خوب‌دل ِ کسی را نشان می‌دهد که به پیغام خدا گوش می‌دهد و آن را می‌فهمد و این پیغام را به دیگران نیز می‌رساند و سی، شصت و حتی صد نفر به آن ایمان می‌آورند.

داستانی زیبا در مورد امربه‌معروف و نهی از منکر
داستانی زیبا در مورد امربه‌معروف و نهی از منکر

 

 نتیجه‌گیری:

ملاحظه می‌فرمایید که از راه مثل و حکایت، چگونه مردم را از «آنچه درست نیست» بر حذر می‌دارد و روشن می‌کند که این ایمان قوی و ریشه‌دار است که کارساز است و انسانی که چنین ایمانی دارد می‌تواند با دعوت و تبلیغ خود، با امربه‌معروف و نهی از منکر خود، دیگران را نیز به سَمت ایمان واقعه‌ای هدایت و راهنمایی کند.

«ایمان واقعی داشته باشید»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.