دامپ gt-n5100

دامپ gt-n5100

دامپ gt-n5100


              درود  دامپ تست شده ی  sumsung gt-n5100   جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل  100% تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیم rom1 – rom2 – rom3 – extcsd وهمراه با detect  هارد موجود میباشد. ————— eMMC Device Information ———  – High density MMC Manufacturer ID: 0x15 (Samsung) Product name: MAG2GA (0x4d4147324741), rev: 0x05, serial number: 0xC8049C3A Manufacturing date: مى ۲۰۱۲CID: 1501004D 41473247 4105C804 9C3A5F36CSD: D0270132 0F5903FF F6DBFFEF 8A404066EXT_CSD revision: 1.5 (MMC v4.41) Partition info: Boot1: 2048 KiB Boot2: 2048 KiB RPMB: 512 KiB User area: 14.91 GiB(16,005,464,064 bytes)Partition configuration: 0x48 Boot acknowledge is sent during the boot operation Boot partition 1 is enabled for bootPartitioning support: 0x03 Device support partitioning feature Device can have enhanced technological features Device part …

دامپ gt-n5100


              درود  دامپ تست شده ی  sumsung gt-n5100   جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل  100% تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیم rom1 – rom2 – rom3 – extcsd وهمراه با detect  هارد موجود میباشد. ————— eMMC Device Information ———  – High density MMC Manufacturer ID: 0x15 (Samsung) Product name: MAG2GA (0x4d4147324741), rev: 0x05, serial number: 0xC8049C3A Manufacturing date: مى ۲۰۱۲CID: 1501004D 41473247 4105C804 9C3A5F36CSD: D0270132 0F5903FF F6DBFFEF 8A404066EXT_CSD revision: 1.5 (MMC v4.41) Partition info: Boot1: 2048 KiB Boot2: 2048 KiB RPMB: 512 KiB User area: 14.91 GiB(16,005,464,064 bytes)Partition configuration: 0x48 Boot acknowledge is sent during the boot operation Boot partition 1 is enabled for bootPartitioning support: 0x03 Device support partitioning feature Device can have enhanced technological features Device part …

دامپ gt-n5100


              درود  دامپ تست شده ی  sumsung gt-n5100   جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل  100% تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیم rom1 – rom2 – rom3 – extcsd وهمراه با detect  هارد موجود میباشد. ————— eMMC Device Information ———  – High density MMC Manufacturer ID: 0x15 (Samsung) Product name: MAG2GA (0x4d4147324741), rev: 0x05, serial number: 0xC8049C3A Manufacturing date: مى ۲۰۱۲CID: 1501004D 41473247 4105C804 9C3A5F36CSD: D0270132 0F5903FF F6DBFFEF 8A404066EXT_CSD revision: 1.5 (MMC v4.41) Partition info: Boot1: 2048 KiB Boot2: 2048 KiB RPMB: 512 KiB User area: 14.91 GiB(16,005,464,064 bytes)Partition configuration: 0x48 Boot acknowledge is sent during the boot operation Boot partition 1 is enabled for bootPartitioning support: 0x03 Device support partitioning feature Device can have enhanced technological features Device part …

نرم افزار های آماده

دامپ gt n5100, ترمیم بوت gt n5100,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.