دانلودپاورپوینت درباره طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک

دانلودپاورپوینت درباره طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک


فرمت فایل : .ppt تعداد اسلاید : ۱۴ اسلاید قسمتی از متن : طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) ۱ ابزارهای غیرانتفاعی ( Non profitable instruments ) : 1- اوراق قرض‌الحسنه Non-interest bearing Sukuk 2- اوراق وقف Endowment Sukuk ابزارهای انتفاعی ( Profitable instruments ) : 1. ابزارهای انتفاعی با بازدهی معین ( Profitable instruments with specified rate of return ) : 1- اوراق مرابحه Murabaha Sukuk 2 – اوراق اجاره Ijarah Sukuk 3- اوراق منفعت Usufructs Sukuk 4- اوراق استصناع Istisna Sukuk 5- اوراق جعاله Reward contract Sukuk 6- اوراق سلف Sukuk salam 2. ابزارهای انتفاعی با بازدهی انتظاری ( Profitable instruments with expected rate of return ) : 1- اوراق مشارکت Partnership Sukuk 2- اوراق مضاربه Sleeping partnership Sukuk 3- اوراق مزارعه farm-letting Sukuk 4- اوراق مساقات Share-crop system Sukuk 6- صکوک بانکی Power of attorney Sukuk 5- اوراق وکالت ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که د …

عمومی و آزاد

دانلودپاورپوینت درباره طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.