دانلودپاورپوینت درمورد طرحهای مزایای بازنشستگی

دانلودپاورپوینت درمورد طرحهای مزایای بازنشستگی


فرمت فایل : .ppt
 
تعداد اسلاید : ۴۶ اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
استاندارد حسابداری شماره ۲۷طرحهای مزایای بازنشستگی
دامنه کاربرد
کلیه صندوقهای متولی اجرای طرحهای مزایای بازنشستگی ازجمله سازمان تامین اجتماعی و … مشمول این استاندارد هستند.
این استاندارد با حسابداری طرحهای مزایای بازنشستگی برای تمام اعضا به عنوان یک گروه سروکار دارد و به گزارش درباره مزایای بازنشستگی هر یک از اعضا نمی پردازد.
این استاندارد در مورد طرحهای دیگری از قبیل بیمه بیکاری و خدمات درمانی که توسط برخی سازمانها و صندوقها در کنار طرحهای مزایای بازنشستگی اداره می شود، کاربرد ندارد.
طرحهای مزایای بازنشستگی
برنامه هایی است که به موجب آن برای اعضا پس از خاتمه خدمت، مزایایی در قالب حقوق بازنشستگی یا مستمری فراهم می شود. به شرطی که بتوان این مزایا را قبل از خاتمه خدمت بر اساس شرایط مصوب یا رویه مورد عمل تعیین یا براورد کرد.
مزایای بازنشستگی
عبارت است از حقوق بازنشستگی و سایر مستمریهایی که به موجب مقررات طرح انتظار می رود با توجه به سنوات خدمت گذشته اعضا به آنان پرداخت ش …

عمومی و آزاد

دانلودپاورپوینت درمورد طرحهای مزایای بازنشستگی ,طرحهای مزایای بازنشستگی,دانلود دانلودپاورپوینت درمورد طرحهای مزایای بازنشستگی ,طرحهای,مز

پاسخی بگذارید