دانلود تحقیق بررسی بهینه‌ سازی و روش‌ های آن

دانلود تحقیق بررسی بهینه‌ سازی و روش‌ های آن


نام فایل:دانلود تحقیق بررسی بهینه‌ سازی و  روش‌ های آن فرمت ورد قابل ویرایش شامل: ۲۹ صفحه قسمتی از متن: مقدمه           هدف از بهینه ‌ سازی یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به محدودیت ‌ ها و نیازهای مسأله است. برای یک مسأله، ممکن است جواب ‌ های مختلفی موجود باشد که برای مقایسه آنها و انتخاب جواب بهینه، تابعی به نام تابع هدف تعریف می ‌ شود. انتخاب این تابع به طبیعت مسأله وابسته است. به عنوان مثال، زمان سفر یا هزینه از جمله اهداف رایج بهینه ‌ سازی شبکه ‌ های حمل و نقل می ‌ باشد. به هر حال، انتخاب تابع هدف مناسب یکی از مهمترین گام ‌ های بهینه ‌ سازی است. گاهی در بهینه ‌ سازی چند هدف  ب ه طور همزمان مد نظر قرار می ‌ گیرد ؛ این گونه مسائل بهینه ‌ سازی را که دربرگیرنده چند تابع هدف هستند، مسائل چند هدفی می ‌ نامند. ساده ‌ ترین راه در برخورد با این گونه مسائل، تشکیل یک تابع هدف جدید به صورت ترکیب خطی توابع هدف اصلی است که در این ترکیب میزان اثرگذاری …


نام فایل:دانلود تحقیق بررسی بهینه‌ سازی و  روش‌ های آن فرمت ورد قابل ویرایش شامل: ۲۹ صفحه قسمتی از متن: مقدمه           هدف از بهینه ‌ سازی یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به محدودیت ‌ ها و نیازهای مسأله است. برای یک مسأله، ممکن است جواب ‌ های مختلفی موجود باشد که برای مقایسه آنها و انتخاب جواب بهینه، تابعی به نام تابع هدف تعریف می ‌ شود. انتخاب این تابع به طبیعت مسأله وابسته است. به عنوان مثال، زمان سفر یا هزینه از جمله اهداف رایج بهینه ‌ سازی شبکه ‌ های حمل و نقل می ‌ باشد. به هر حال، انتخاب تابع هدف مناسب یکی از مهمترین گام ‌ های بهینه ‌ سازی است. گاهی در بهینه ‌ سازی چند هدف  ب ه طور همزمان مد نظر قرار می ‌ گیرد ؛ این گونه مسائل بهینه ‌ سازی را که دربرگیرنده چند تابع هدف هستند، مسائل چند هدفی می ‌ نامند. ساده ‌ ترین راه در برخورد با این گونه مسائل، تشکیل یک تابع هدف جدید به صورت ترکیب خطی توابع هدف اصلی است که در این ترکیب میزان اثرگذاری …


نام فایل:دانلود تحقیق بررسی بهینه‌ سازی و  روش‌ های آن فرمت ورد قابل ویرایش شامل: ۲۹ صفحه قسمتی از متن: مقدمه           هدف از بهینه ‌ سازی یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به محدودیت ‌ ها و نیازهای مسأله است. برای یک مسأله، ممکن است جواب ‌ های مختلفی موجود باشد که برای مقایسه آنها و انتخاب جواب بهینه، تابعی به نام تابع هدف تعریف می ‌ شود. انتخاب این تابع به طبیعت مسأله وابسته است. به عنوان مثال، زمان سفر یا هزینه از جمله اهداف رایج بهینه ‌ سازی شبکه ‌ های حمل و نقل می ‌ باشد. به هر حال، انتخاب تابع هدف مناسب یکی از مهمترین گام ‌ های بهینه ‌ سازی است. گاهی در بهینه ‌ سازی چند هدف  ب ه طور همزمان مد نظر قرار می ‌ گیرد ؛ این گونه مسائل بهینه ‌ سازی را که دربرگیرنده چند تابع هدف هستند، مسائل چند هدفی می ‌ نامند. ساده ‌ ترین راه در برخورد با این گونه مسائل، تشکیل یک تابع هدف جدید به صورت ترکیب خطی توابع هدف اصلی است که در این ترکیب میزان اثرگذاری …

علوم انسانی

دانلود تحقیق بررسی بهینه‌ سازی و روش‌ های آن,تحقیق بررسی بهینه‌ سازی و روش‌ های آن,بهینه‌ سازی و روش‌ های آن,بهینه‌ سازی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.