دانلود تحقیق درباره ی برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه

دانلود تحقیق درباره ی برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه

بیان مسئله تحقیق:

در این مقاله سعی شده است تا اهداف مدیریت پورتفولیوی صنعت بیمه را در راستای تحقق بخشیدن به منافع سازمانی صنایع بیمه با بکار گیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه به تصویر کشیده  و مورد بررسی قرار گیرد.مدیریت پورتفولیو صنایع بیمه با تنظیم اهداف ،اجرا و دوباره تخصیص دهی منابع ،بررسی شاخص ها و توازن در مدیریت پورتفولیو صنعت بیمه ،سطح ریسک تاخیر یا شکست در پروژه ها را به حداقل میرساند و با بررسی  دوره ای احتمال خطای برنامه ریزی و اجرا و کنترل را کاهش میدهد. تغییرات شگفت آوری که سازمان ها را احاطه کرده پیچیدگی های تصمیمات سازمانی، جهانی شدن، سرعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات همگی لزوم بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک را برای مواجعه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته نشان می دهد. به کمک این برنامه ریزی مدیران جهت گیری های خود را در آینده مشخص کرده و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات افراد مجهز می کنند.این سازمان ها با برنامه ریزی استراتژیک بهتر میتوانند به محیط خود واکنش های متناسب نشان دهند.همچنین بررسی معماری منابع انسانی از نظر تئوریک و طرح رویکردهای جدیددر رابطه بین کارکنان با سازمانها قابل بررسی است. عوامل موثر بر ارائه چارچوب منابع انسانی اعم از بازدارنده و پیش برنده در محیط ها و بسترهای گوناگون تفاوت داشته که با حداقل درجه اثر گذاری اهمیت انها متغیر است در این مقاله طراحی و عرضه چارچوبی برای معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک در صنعت بیمه  مورد توجه قرار گرفته است.

 اهداف:

۱.ارائه رویکرد نوین در تجزیه و تحلیل پرتفولیو پرو ژه ای سازمان های بیمه ای و تخصیص منابع به پرو ژه های سازمانی براساس هم راستایی پروژه ها با اهداف استراتژیک سازمان
وجود جامعیت در چارچوب پیشنهادی و توجه به اهم عوامل و متغیرهای تاثیرگذاربر نظام منابع انسانی
داشتن نگاه فرآیندی به موضوع منابع انسانی
سوالات:

۱-عوامل موفقیت و اهمیت  مدیریت پورتفولیوی صنایع بیمه چیست؟

۲-تکالیف و ماموریت سازمان های بیمه ای چیست؟

۳-چالش های پیش روی شرکتهای بیمه ای در راستای تشکیل پورتفولیو صنایع  بیمه چه میباشد؟

۴-اهداف استراتژیک در صنایع بیمه ای را توضیح دهید؟

۵- مفهوم معماری منابع انسانی چیست؟

۶-با چه چارچوب مفهومی می توان رابطه بین عوامل موثر بر حوزه منابع انسانی برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد حوزه منابع انسانی صنعت بیمه را نشان داد.

تعداد صفحات:۲۳

نوع فایل: word (قابل ویرایش)


تعداد صفحات:۲۳ نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه بیان مسئله تحقیق:در این مقاله سعی شده است تا اهداف مدیریت پورتفولیوی صنعت بیمه را در راستای تحقق بخشیدن به منافع سازمانی صنایع بیمه با بکار گیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه به تصویر کشیده و مورد بررسی قرار گیرد.مدیریت پورتفولیو صنایع بیمه با تنظیم اهداف ،اجرا و دوباره تخصیص دهی منابع ،بررسی شاخص ها و توازن در مدیریت پورتفولیو صنعت بیمه ،سطح ریسک تاخیر یا شکست در پروژه ها را به حداقل میرساند و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.