دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درباره تورم اسکروتوم

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درباره تورم اسکروتوم

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درباره تورم اسکروتوم

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درباره تورم اسکروتوم

نام فایل : پاورپوینت درباره تورم اسکروتوم
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۱
حجم : ۳ مگابایت
پاورپوینت درباره تورم اسکروتومعفونت بیضه و اسکروتوم از عوارض جدی یورتریت گنوکوکی یا کلامیدیایی استدر صورت بروز عفونت بیضه ها متورم , گرم و بسیار دردناک می شوددر صورتی که درمان سریع و مؤثر داده نشود التهاب بهبود یافته و اسکار فیبروتیک به جا می گذارد و منجر به تخریب بافت بیضه می شودنتیجهنکتههمیشه باید به فکر علل غیر عفونی تورم و درد بیضه ها باشیم ضمن…

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درباره تورم اسکروتوم

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درباره تورم اسکروتوم

نام فایل : پاورپوینت درباره تورم اسکروتوم
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۱
حجم : ۳ مگابایت
پاورپوینت درباره تورم اسکروتومعفونت بیضه و اسکروتوم از عوارض جدی یورتریت گنوکوکی یا کلامیدیایی استدر صورت بروز عفونت بیضه ها متورم , گرم و بسیار دردناک می شوددر صورتی که درمان سریع و مؤثر داده نشود التهاب بهبود یافته و اسکار فیبروتیک به جا می گذارد و منجر به تخریب بافت بیضه می شودنتیجهنکتههمیشه باید به فکر علل غیر عفونی تورم و درد بیضه ها باشیم ضمن…

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درباره تورم اسکروتوم

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درباره تورم اسکروتوم

نام فایل : پاورپوینت درباره تورم اسکروتوم
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۱
حجم : ۳ مگابایت
پاورپوینت درباره تورم اسکروتومعفونت بیضه و اسکروتوم از عوارض جدی یورتریت گنوکوکی یا کلامیدیایی استدر صورت بروز عفونت بیضه ها متورم , گرم و بسیار دردناک می شوددر صورتی که درمان سریع و مؤثر داده نشود التهاب بهبود یافته و اسکار فیبروتیک به جا می گذارد و منجر به تخریب بافت بیضه می شودنتیجهنکتههمیشه باید به فکر علل غیر عفونی تورم و درد بیضه ها باشیم ضمن…

کشاورزی و منابع طبیعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.