دانلود تحقیق در موردپایش و ارزشیابی برنامه EPI

دانلود تحقیق در موردپایش و ارزشیابی برنامه EPI

دانلود تحقیق در موردپایش و ارزشیابی برنامه EPI

دانلود تحقیق در موردپایش و ارزشیابی برنامه EPI

نام فایل : پایش و ارزشیابی برنامه EPI
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۸
حجم : ۲ مگابایت
پایش و ارزشیابی برنامه EPI (Expanded- Program- Immunization)مقدمهاز اهداف مهم EPI واکسیناسیون گروه های در معرض خطر به منظور کاهش ابتلاء (Morbidity) و کاهش مرگ و میر (Mortality) بیماری های قابل پیشگیری با واکسن و نهایتا کنترل، حذف و ریشه کنی این بیماری ها می باشد یکی از شاخص های مهم رسیدن به این اهداف، پوشش ایمن سازی یعنی نسبت افرادجمعیت هدف که واکسن دریافت کرده اند می باشد، جمعیت هدف…

دانلود تحقیق در موردپایش و ارزشیابی برنامه EPI

دانلود تحقیق در موردپایش و ارزشیابی برنامه EPI

نام فایل : پایش و ارزشیابی برنامه EPI
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۸
حجم : ۲ مگابایت
پایش و ارزشیابی برنامه EPI (Expanded- Program- Immunization)مقدمهاز اهداف مهم EPI واکسیناسیون گروه های در معرض خطر به منظور کاهش ابتلاء (Morbidity) و کاهش مرگ و میر (Mortality) بیماری های قابل پیشگیری با واکسن و نهایتا کنترل، حذف و ریشه کنی این بیماری ها می باشد یکی از شاخص های مهم رسیدن به این اهداف، پوشش ایمن سازی یعنی نسبت افرادجمعیت هدف که واکسن دریافت کرده اند می باشد، جمعیت هدف…

دانلود تحقیق در موردپایش و ارزشیابی برنامه EPI

دانلود تحقیق در موردپایش و ارزشیابی برنامه EPI

نام فایل : پایش و ارزشیابی برنامه EPI
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۸
حجم : ۲ مگابایت
پایش و ارزشیابی برنامه EPI (Expanded- Program- Immunization)مقدمهاز اهداف مهم EPI واکسیناسیون گروه های در معرض خطر به منظور کاهش ابتلاء (Morbidity) و کاهش مرگ و میر (Mortality) بیماری های قابل پیشگیری با واکسن و نهایتا کنترل، حذف و ریشه کنی این بیماری ها می باشد یکی از شاخص های مهم رسیدن به این اهداف، پوشش ایمن سازی یعنی نسبت افرادجمعیت هدف که واکسن دریافت کرده اند می باشد، جمعیت هدف…

کشاورزی و منابع طبیعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.