دانلود تحقیق در موردپرزنته نهایی دانش

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهایی دانش

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهایی دانش

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهایی دانش

نام فایل : پرزنته نهایی دانش
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۱
حجم : ۳ مگابایت
بنام خدا*عنوان رویکرد : مدیریت دانش کارکنان زیر معیار ۵- ۳جایزه ملی کیفیت ایران پاییز ۹۲***رویکرد منطق انتخاب رویکرد۱- مورد توافق خبرگان بوده.۳- بصورت کار مشترک تحقیقاتی علمی انتخاب گردیده.-۴ساده بودن مدل و اندک بودن تعداد گام های اجرایی آن در مقایسه با سایر مدل ها-۵فرایند گرا بودن مدل ویگ و قابلیت اجرایی کردن گامهای آن در صنعت خودرو و قابلیت رسیدن به مصادیق اجرایی در هر…

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهایی دانش

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهایی دانش

نام فایل : پرزنته نهایی دانش
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۱
حجم : ۳ مگابایت
بنام خدا*عنوان رویکرد : مدیریت دانش کارکنان زیر معیار ۵- ۳جایزه ملی کیفیت ایران پاییز ۹۲***رویکرد منطق انتخاب رویکرد۱- مورد توافق خبرگان بوده.۳- بصورت کار مشترک تحقیقاتی علمی انتخاب گردیده.-۴ساده بودن مدل و اندک بودن تعداد گام های اجرایی آن در مقایسه با سایر مدل ها-۵فرایند گرا بودن مدل ویگ و قابلیت اجرایی کردن گامهای آن در صنعت خودرو و قابلیت رسیدن به مصادیق اجرایی در هر…

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهایی دانش

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهایی دانش

نام فایل : پرزنته نهایی دانش
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۱
حجم : ۳ مگابایت
بنام خدا*عنوان رویکرد : مدیریت دانش کارکنان زیر معیار ۵- ۳جایزه ملی کیفیت ایران پاییز ۹۲***رویکرد منطق انتخاب رویکرد۱- مورد توافق خبرگان بوده.۳- بصورت کار مشترک تحقیقاتی علمی انتخاب گردیده.-۴ساده بودن مدل و اندک بودن تعداد گام های اجرایی آن در مقایسه با سایر مدل ها-۵فرایند گرا بودن مدل ویگ و قابلیت اجرایی کردن گامهای آن در صنعت خودرو و قابلیت رسیدن به مصادیق اجرایی در هر…

کشاورزی و منابع طبیعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.